Nieuws

Opleving waarde-aandelen van korte duur

Ontwaken waarde-aandelen in 2021 eindelijk uit hun jarenlange winterslaap? Misschien even, zegt Nicolas Rabener van Factor Research. De vooruitzichten op lange termijn blijven slecht.

Komt er in 2021 eindelijk een turnaround voor waarde-aandelen? Om die vraag te beantwoorden moet er volgens Nicolas Rabener, de CEO van Factor Research, eerst goed gekeken worden naar de redenen waarom groei-aandelen het al meer dan tien jaar veel beter doen dan waarde.

Een verklaring die beleggers vaak geven, zijn immateriële activa. Dat zijn niet machines, gebouwen en kantoren, maar dingen als naamsbekendheid, innovaties, bedrijfscultuur, inspirerende managers en een spannende toekomstvisie.

Alles bij elkaar levert dat een bepaalde goodwill op, die bij groei-aandelen zoals Tesla en Amazon hoger is dan bij waarde-aandelen uit de industrie, vastgoed- of banksector.

Bedrijfswaardering

Rabener twijfelt er niet aan dat immateriële activa een rol spelen bij de hoge waardering. Maar dat is niet het hele verhaal. Rabener maakt dat op uit de ontwikkeling van verschillende waarderingsmaatstaven.

Allereerst de koers-boekwaardeverhouding. Deze ondersteunt de theorie dat immateriële activa belangrijker zijn geworden.

Goed voorbeeld zijn de FAANG-aandelen (Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google) die nu een veel hogere ratio hebben dan tien jaar geleden.

Koers-winstverhouding 

Maar als hij naar andere veelgebruikte ratio’s kijkt, zoals de koers-omzetverhouding of de koers-winstverhouding, dan valt dat reuze mee. Afgezien van het verlieslatende Netflix, hebben FAANG-bedrijven hun omzet en winstmarges allemaal flink opgepept. De k/w-verhouding is daardoor niet veel veranderd.

Amazon zit bijvoorbeeld al jaren rond de 100. Dat is extreem hoog in vergelijking tot waarde-aandelen die vaak niet verder komen dan een k/w van tien.

Tot nu toe heeft Amazon de hoge waardering waargemaakt door de winst en omzet in een hoog tempo op te voeren. Voor de andere FAANG-aandelen geldt min of meer hetzelfde. Facebook is momenteel zelfs vrij goedkoop met een k/w van 31.

It's the economy stupid

Volgens Rabener mag er daarom niet al te veel waarde worden gehecht aan immateriële activa en k-b-ratio's. Wat voor waarde-aandelen veel belangrijker is, is economische groei.

Van economische groei moeten waarde-aandelen uit de industrie-, vastgoed-, energie-, grondstoffen-, telecom- en banksector het van hebben, maar daaraan ontbrak het de afgelopen tien jaar.

2021 en daarna

2021 biedt wat dat betreft met de coronavaccins een lichtpuntje. Bijna alle economen verwachten volgend jaar een hoge groei na het rampzalige 2020. Maar Rabener betwijfelt of dit lang zal aanhouden.

Structurele factoren zoals vergrijzing en klimaatverandering zullen volgens hem nog decennia blijven zorgen voor tegenwind. En dat spreekt weer in het voordeel van groei-aandelen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus