Nieuws

Digitalisering, duurzaamheid en verstedelijking stuwen infra

Bij Kempen wordt zeer positief gedacht over de kansen van beleggingen in infrastructuur. Lees de analyse.

"Infrastructuuraandelen deden het buitengewoon goed in 2019. Het infrastructuurfonds van Kempen steeg met meer dan dertig procent. Dat is een mooi resultaat voor een beleggingscategorie die stabiele en voorspelbare kasstromen biedt. Begin 2020 zette deze trend zich voort, maar de uitbraak van het coronavirus bracht volatiliteit.

Enorm potentieel

Op welke factoren moeten beleggers in infrastructuur letten in 2021? Het potentieel is duidelijk. Er is wereldwijd een enorme behoefte aan infrastructuur, gedreven door megatrends als digitalisering, de energietransitie, verstedelijking en zogeheten slimme steden.

Na alle monetaire stimuleringsmaatregelen om de wereldeconomie overeind te houden, komt er in 2021 waarschijnlijk meer fiscale stimulans. Investeringen in infrastructuur zijn een voor de hand liggende manier om de economie aan te wakkeren. In de Verenigde Staten en Europa moet bestaande infrastructuur verbeterd worden, maar ook nieuwe infrastructuur zal gebouwd worden.

"Investeringen in infrastructuur zijn een voor de hand liggende manier om de economie aan te wakkeren"

En er worden natuurlijk nog enorme investeringen in infrastructuur gedaan in China. Daar staat in de komende vijf jaar tweeënhalf biljoen dollar aan investeringen gepland voor een reeks sectoren. China heeft onlangs toegezegd tegen het jaar 2060 CO2-neutraal te willen zijn: een enorme klus.

Grotere rol beleggers

Overheden gaan de komende jaren fors investeren in bestaande infrastructuur en dat betekent dat beleggers een prominentere rol krijgen bij de financiering van nieuwe projecten, aangezien de rek uit de overheidsuitgaven is. Het afgelopen decennium is het aandeel van private beleggingen in de infrastructuurmarkt erg gegroeid en er wacht nog veel kapitaal om aangewend te worden.

Met een lage rente en de aandelenmarkten waar koersen ten opzichten van de onderliggende winst aanzienlijk zijn opgelopen, is de kans groot dat veel beleggers zich aangetrokken voelen tot de voorspelbare kasstromen die beleggingen in infrastructuur doorgaans opleveren. In veel gevallen is het ook een kans om te investeren in ecologische en maatschappelijk verantwoorde initiatieven.

Beursgenoteerd met korting

Beursgenoteerde infrastructuuraandelen handelen nog steeds met een korting op niet-beursgenoteerde infrastructuuraandelen. Het prijsverschil is naar onze mening maar deels gerechtvaardigd en heeft steeds minder bestaansrecht. De discrepantie is toegenomen door de coronacrisis, de aandelenkoersen daalden, terwijl niet-beursgenoteerde prijzen stand hielden. Dit maakt beursgenoteerde infrastructuurbeleggingen naar onze mening bijzonder aantrekkelijk voor 2021.

Maar, en dat is belangrijk om in gedachten te houden, infrastructuur moet gezien worden als een langetermijnbelegging en niet als middel om snel winst te maken. Wij kijken met een horizon van tien jaar naar de bedrijven waar we in beleggen, wat ons de kans geeft om arbitragemogelijkheden te benutten die worden gecreëerd door kortetermijnbeleggers in aandelen.

Wat is infra?

Een van de voordelen van infrastructuur is dat, hoewel de definitie dezelfde blijft, het in de loop der tijd varieert wat infrastructuur is. Tien jaar geleden werden datacentra en schone energie waarschijnlijk niet beschouwd als infrastructuur, aangezien ze geen cruciale diensten aan de samenleving leverden. Tegenwoordig komen ze wel in aanmerking, omdat ze van vitaal belang zijn.

In de komende vijf tot tien jaar komen er waarschijnlijk veel nieuwe beleggingsmogelijkheden die kwalificeren als infrastructuur. Batterijen om opgewekte energie op te slaan is zo’n nieuw gebied. We denken dat deze activiteit de komende jaren als essentieel zal worden gezien, als een toevoeging op zonne- en windparken, om de mismatch tussen vraag en aanbod van elektriciteit op te vangen.

Impact corona

De manier waarop we infrastructuur gebruiken kan structureel veranderen. Wij denken dat de crisis bepaalde trends zal versnellen, waarvan de economie op afstand de meest voor de hand liggende is. De samenleving heeft het gebruik van digitale infrastructuur verhoogd en de lockdowns fungeerden als een onverwachte adrenalinestoot voor deze maatschappelijke verschuiving.

Met regeringen over de hele wereld die zich inzetten om klimaatverandering te beperken en de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen, kunnen projecten voor schone energie de komende jaren bijzonder aantrekkelijke investeringen zijn. Wij geloven dat infrastructuur een cruciale rol zal spelen in de energietransitie en het stimuleren van duurzame groei. Veel van de uitdagingen die hiermee te maken hebben, worden opgepakt door middel van investeringen in infrastructuur.

"Wij geloven dat infrastructuur een cruciale rol zal spelen in de energietransitie"

De behoefte aan datacenters en communicatietorens blijft groeien. Dataconsumptie is de afgelopen jaren enorm toegenomen met de verschuivingen van 3G naar 4G en nu 5G, en deze megatrend lijkt de komende jaren aan te houden. Zaken als edge computing (toegenomen rekenkracht op de plek waar data verzameld wordt), Internet of Things en de cloud stimuleren allemaal de vraag naar data, die vervolgens ergens moeten worden opgeslagen."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus