Nieuws

100 miljard klimaathulp voor arme landen

De rijke landen in de Oeso naderen het doel van 100 miljard dollar klimaathulp voor ontwikkelingslanden. Toch is er ook kritiek, omdat het vooral leningen betreft aan landen die toch al diep in de schulden zitten.

Westerse landen zitten redelijk op schema met het geven van financiële steun aan ontwikkelingslanden voor het treffen van maatregelen tegen global warming.

Dat blijkt uit een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). De landen binnen de Oeso hebben 2009 beloofd ontwikkelingslanden te helpen bij hun strijd tegen het opwarmen van de aarde en de gevolgen daarvan.

Voor een deel is dat omdat ontwikkelingslanden het zelf moeilijk kunnen betalen, anderzijds is het uit een gevoel van rechtvaardigheid, omdat het westen een jarenlange voorsprong heeft bij het uitputten van de aarde.

100 miljard dollar per jaar

Het doel was om in 2020 uit te komen op 100 miljard dollar per jaar. Die hulp kan bestaan uit giften, leningen of andere vormen van financiering.

En het geld mag zowel worden besteed aan het bestrijden van de gevolgen van global warming als het maatregelen om te voorkomen dat het nog erger wordt. Denk bijvoorbeeld aan herbebossing, zonnepanelen of windmolenparken.

EU hofleverancier

Volgens Simon Buckle van de Oeso is er ondanks de coronacrisis een goede kans dat de grens van 100 miljard dollar dit jaar gehaald wordt. In 2018 - het laatste bekende jaar - was dat nog niet het geval.

Toen bleef de teller op 78,9 miljard dollar steken, wat toen wel een stijging was van 11% tegenover 2017. Buckle ziet wel een zwakke schakel. Bij particuliere donoren zit de klad er een beetje in. Zij stelden in 2018 14,6 miljard beschikbaar.

Waar zij tekort schieten zullen overheden moeten bijspringen. De Europese Unie is een van de hofleveranciers van klimaatsteun. De EU-landen gaven in 2019 voor 21,9 miljard dollar aan financiële ondersteuning. 

Kritiek

100 miljard dollar in een jaar klinkt als veel geld. Toch heerst er in ontwikkelingslanden en bij NGO's nog de nodige onvrede.

Zo reageerde Oxfam teleurgesteld op het Oeso-rapport omdat bijna alle hulp komt in de vorm van leningen en bovendien vaak niet terecht komt bij de allerarmste landen.

Klimaatexpert Tracy Carty van Oxfam: "Deze cijfers bevestigen dat veel te veel van de klimaatfinanciering van overheden en ontwikkelingsbanken in de vorm van leningen plaatsvindt die arme landen nog dieper in de schulden duwen terwijl ze tegelijkertijd worstelen met de gevolgen van klimaatverandering."

"Het is vooral onrechtvaardig dat een schamele 14% van de klimaatfinanciering naar de minst ontwikkelde landen gaat, die het minst hebben gedaan om de klimaatcrisis te veroorzaken maar het hardst worden geraakt."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie