Nieuws

75/25 is het nieuwe 60/40

Omdat het vrijwel onmogelijk is dat obligaties het komende decennium even goed presteren als de laatste 44 jaar, denkt vermogensbeheerder Michael Batnick dat het tijd wordt over te stappen van de klassieke modelportefeuille naar een risicovollere variant.

Beleggers moeten het komende decennium waarschijnlijk genoegen nemen met een lager rendement dan gebruikelijk de laatste 44 jaar. De beste strategie om het rendement nog enigszins op peil te houden is door meer aandelen in portefeuille te nemen en misschien wat alternatives, zoals vastgoed en grondstoffen. Dat zegt Michael Batnick op zijn blog voor vermogensbeheerder Ritholtz Wealth Management.

Het grote euvel voor beleggers zit hem bij obligaties. Tussen 1976 en 2019 leverden obligaties in de VS een gemiddeld rendement op van 7,5% per jaar. Dat bestond voor een deel uit koerswinst en een deel uit rente.

Maar het is volgens hem vrijwel onmogelijk dat dit scenario zich herhaalt. De gemiddelde effectieve tienjaarsrente tussen 1976 en 2019 lag namelijk op 6,2%. Nu ontvangt een belegger in een Amerikaanse 10-jaars Treasury effectief slechts 0,7%.

2% op obligaties, 6% op aandelen

Batnick denkt daarom dat een obligatierendement van 2% per jaar al heel mooi zou zijn. Bij aandelen verwacht hij eveneens een flinke terugval van 12,9% naar 6%, maar dat is wel nog altijd veel meer dan 2%.

Zijn advies aan pensioenfondsen en andere institutionele beleggers is daarom over te stappen van de traditionele modelportefeuille met 60% aandelen en 40% obligaties naar een verhouding van 75% en 25%.

Dat zou neerkomen op een brutorendement (exclusief inflatie) van ruim 5% per jaar in plaats van 4,6% bij een 60/40-portefeuille.

Alternatieven

Batnick schetst nog andere mogelijkheden om het rendement op te peppen, bijvoorbeeld door te gokken op een inhaaleffect van aandelen die de laatste jaren achter zijn gebleven, zoals waarde-aandelen.

Maar ook grondstoffen, bitcoins of andere alternatives zoals vastgoed, infrastructuur en private equity kunnen bijdragen aan meer beleggingswinst.

Dat kan allemaal, maar levert wel extra risico op. Teleurstelling ligt op de loer. Volgens Batnick doen beleggers er daarom verstandiger aan zich voor te bereiden op structureel lagere brutorendementen bij een - dat is het positieve - lagere inflatie.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

IEXFonds 40