Nieuws

Wie nog belegt in fossiele energie is gek

Om het klimaatprobleem op te lossen zal het gebruik van fossiele energieën rap omlaag moeten. Geen probleem, want de duurzame alternatieven liggen voor het oprapen.

Zo bleek onlangs in het Amstelhotel tijdens de bijeenkomst getiteld Climate change - Avoiding the tragedy on the horizon, georganiseerd door State Street Global Advisors.

De bezoekers, voor een belangrijk deel vertegenwoordigers van pensioenfondsen, wilden ongetwijfeld horen hoe zij hun beleggingsportefeuilles in deze tijd van klimaatverandering overeind kunnen houden en tegelijkertijd een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het tackelen van het klimaatprobleem. 

New energy-strateeg Kingsmil Bond van denktank Carbon Tracker Initiative heeft er alle vertrouwen in dat het met de energietransitie wel gaat lukken. "In negentien minuten geeft de zon meer energie af aan de aarde dan we met zijn allen in een jaar nodig hebben." Helaas kunnen we al die zonne-warmte nog niet opvangen, maar het zegt wel iets over het gigantische aanbod dat de zon levert."

Disruptie energiesector

Volgens Bond zitten we nu midden in een technologische revolutie, die leidt tot disruptie van de energiesector en daarmee ook van de financiële markten. "Inmiddels is zonne-energie goedkoper op te wekken dan kolen." Dé aanjager van deze disruptie is de noodzaak van verandering. Simpel gezegd, doen we niets dan stijgt de temperatuur met vier graden tot 2100, het doel is dat te beperken tot twee graden. 

De andere grote trigger om afscheid te nemen van fossiele energie is vervuiling. "Naar schatting 1,5 miljoen mensen in India sterven jaarlijks aan vervuilde lucht die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen," vertelt Bond.

Beleggers in fossiele energiebedrijven hebben veel te verliezen. Daarbij gaat het niet alleen om de olie, gas en kolen, die nog in de grond zitten en nooit naar boven worden gehaald. Minstens zo pijnlijk voor de financiële posities van bedrijven, zoals Royal Dutch Shell, zijn afschrijvingen die het gevolg zijn van straks onnodige en kostbare infrastructuur. Bond schat de totale schade op 20 biljoen dollar. "Er wordt door energiemaatschappijen al voor miljarden afgeschreven en dat gaat nog wel even door."

raex

Structurele daling fossiele energievraag

In die zin is het volgens Bond lastig te begrijpen dat er nog altijd bedrijven zijn die investeren in het vinden en ontwikkelen van nieuwe olie- en gasvelden. Het gebruik van fossiele brandstoffen gaat alleen maar verder omlaag. "In Europa ligt de vraag inmiddels 17% lager dan de piek in 2006. De wereldwijde vraag naar kolen piekte in 2013. In 2018 was de vraag naar auto's met een brandstofmotor op zijn top. Die vraag komt nooit meer terug."

Beleggers hebben de dalende vraag van fossiele energie al gevoeld. Neem de nutssector. In de afgelopen tien jaar zijn de koersen van nutsbedrijven over een breed front gedaald. "Sinds 2013 is de helft van de Amerikaanse kolenbedrijven failliet gegaan," aldus Bond.

raex

Bond bestrijdt het argument dat de groei van de middenstand in opkomende markten als China en India de toekomstige vraag naar fossiele energie moet opjagen. Als twee miljard consumenten een auto willen en alle comfort wensen die wij in het westen hebben, dan zal de vraag naar energie exploderen. "Nergens zijn de doelstellingen om de afhankelijkheid van fossiele energie te verminderen zo ambitieus als juist in China en India."

Alles rijdt elektrisch

Sean Kidney, directeur en mede-oprichter van Climate Bonds Initiative, vertelt enigszins ontdaan over het bezoek dat hij onlangs bracht aan Australië. "Deze zomer was de gemiddelde temperatuur 41 graden. Gemiddeld! De bosbranden dit jaar waren geen gewone branden, maar megabranden. Ik ben bang dat dit daar heel normaal wordt."

Dat wil niet zeggen dat Kidney pessimistisch is over de toekomst van de mensheid, integendeel. "We weten wat we moeten doen om de uitstoot van broeikassen te verminderen. De technologie is er." Enthousiast is hij bijvoorbeeld over de Chinese regering die binnen afzienbare tijd alleen nog maar elektrische auto's in de straten wil zien. "Over een paar koopt iedereen elektrische auto's omdat ze gewoon goedkoper zijn."

Groeiexplosie green bonds

Zorgen over de financierbaarheid van de energietransitie heeft hij ook niet. Het bedrag van 90 biljoen dollar dat volgens hem nodig is om vieze energie te vervangen door schone is deels te halen bij beleggers. "Er ligt enorm veel kapitaal klaar van institutionele beleggers om noodzakelijke investeringen te doen voor de lange termijn. Vooral in opkomende markten zijn er grote kansen. Zo'n 20% van het pensioenkapitaal zit nu in obligaties die geen rente geven."

Dat de markt van groene obligaties vorig jaar met 50% groeide, verbaast hem niet. Veel van dat geld gaat naar duurzame vastgoedprojecten. De keuze voor green bonds is volgens Kidney meer dan een idealistische keuze. "Beleggingshuizen zijn gedwongen om groen te beleggen om zo de risico's van hun klanten te verminderen. De vraag naar geen bonds krijgt een extra impuls als nieuwe regelgeving duidelijk maakt hoe de weg naar een duurzame samenleving eruit komt te zien."

raex

Kidney gelooft niet dat de private sector alleen de overgang naar een duurzame economie kan bewerkstelligen. 'Daar zijn overheden voor nodig, zoals ook de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog door overheden is vormgegeven. Dat het bedrijfsleven wel even het klimaatprobleem zal oplossen is een mythe."

Lees ook: ESG: Beleggers wijzen de weg


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

De impact van het coronavirus