Interview

ESG: Beleggers wijzen de weg

Niet regelgeving, maar beleggers wijzen het internationale bedrijfsleven volgens Rakhi Kumar, hoofd ESG-beleggingen van State Street Global Advisors, de duurzame kant op.

"Bedrijven die duurzaam opereren, zijn veerkrachtiger en genereren beter voorspelbare winsten dan bedrijven die het minder nauw nemen met ESG-issues. Voor beleggers is het daarom zo belangrijk om te ontdekken hoe bedrijven met ESG omgaan,” zegt Rakhi Kumar.

Het belang van een ESG-screening is wel afhankelijk van de beleggingshorizon stelt Kumar. “Wij kijken met name naar ESG-risico’s waarvan de kans klein is dat die optreden, maar de schade groot is als het misgaat. Hoe langer de beleggingshorizon, hoe groter de ESG-risico’s, dus hoe belangrijker het is om bedrijven langs de ESG-meetlat te leggen. Dat beperkt niet alleen de risico’s, maar dwingt beleggers ook om vooruit te kijken.”

Meer volatiliteit

In 2016 heeft SSGA een groot onderzoek uitgevoerd onder beleggers die kozen voor een duurzame beleggingsbenadering. “De uitkomst was onder meer dat de volatiliteit van hun portefeuilles lager was dan gemiddeld, terwijl de beleggingsresultaten niet achterbleven op die van de markt.”

De vraag is natuurlijk hoe beleggers duurzaamheid moeten integreren in hun beleggingsproces. Zoiets als klimaatverandering raakt alle bedrijven overal, maar hoe precies, verschilt per sector en bedrijf.

Kumar: “Uitgangspunt van onze ESG-benadering is de financiële schade die bedrijven lijden als zij hun ESG niet op orde hebben. SSGA gaat daarbij uit van SASB, de Sustainable Accounting Standard Board. Die geeft richtlijnen hoe bedrijven wereldwijd over ESG-kwesties dienen te rapporteren. Deze richtlijnen zijn in de afgelopen zeven jaar opgesteld op basis van informatie van bedrijven en beleggers en zijn inmiddels verplicht gesteld door de SEC.”

Regels verschillen

Dankzij SASB kunnen beleggers de duurzaamheidstrategieën van Amerikaanse bedrijven beter vergelijken. De rapportageregels zijn per sector en per industrie verschillend. Een voordeel van het SASB-raamwerk is volgens Kumar dat het duidelijk aangeeft welke financiële risico’s bedrijven lopen als zij hun ESG niet goed op orde hebben.

“Om dat in kaart te brengen hebben wij een eigen ESG-puntensysteem ontwikkeld met de naam R-Factor TM. Harvard heeft al aangetoond dat beursgenoteerde bedrijven met hoge scores beter presteren dan peers met lagere scores.”

“Hoe langer de beleggingshorizon, hoe groter de ESG-risico’s”

Belangrijk is dat de onderliggende data goed zijn. Kumar: “Dat is nog altijd een probleem, aangezien bedrijven verschillend rapporteren over de financiële gevolgen van ESG-issues."

Verduurzaming

"Daarnaast hebben de leveranciers van ESG-scores ook allemaal hun eigen ideeën over wat ESG met de toekomstige winstgevendheid van bedrijven doet. Ik begrijp dat assetmanagers terughoudend zijn om ESG te integreren in hun beleggingsproces. Dat is de reden dat wij onze data niet van één maar van drie leveranciers betrekken. Dat haalt de ruis eruit.”

Het is Kumar duidelijk dat de beleggingsindustrie een essentiële rol heeft te vervullen in de verduurzaming van de wereld. “Wij hebben de macht om voor veranderingen te zorgen. Regelgeving alleen is niet de oplossing. Het kost veel tijd om regels te ontwikkelen en te implementeren en regelgeving loopt altijd achterop. De tucht van de markt werk sneller en is vele malen effectiever.”

De impact van het coronavirus