Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Nieuws

Beleggingen in opkomende markten zijn de oplossing

Beleggen was nog nooit zo eenvoudig. Koop aandelen en obligaties uit opkomende markten en het komt wel goed. Tenminste, dat is de breed gedragen verwachting van assetmanagers, zo blijkt uit de beleggingsconsensus van Alpha Research.

Professionele beleggers hebben aan het begin van het nieuwe beursjaar de risk off-knop nog niet geactiveerd. In de afgelopen maanden zagen zij vooral veel in cash, maar die defensieve positie is verlaten. Cash neemt inmiddels weer een neutrale positie in.

Ook over aandelen wordt nog altijd neutraal gedacht, maar deze beleggingscategorie lijkt een comeback te maken. Opvallend is dat assetmanagers kansen zien in zowel aandelen als obligaties uit de opkomende markten. De aandelenregio opkomende markten stijgt van de derde naar de eerste plaats, terwijl emerging markets debt in de categorie vastrentende waarden al maanden de lijst aanvoert.

Voor de aandelenbeleggers zijn opkomende markten de place to be vanwege onder meer de hogere economische groei, gunstigere demografische ontwikkeling en lagere aandelenwaarderingen. Obligatiebeleggers kijken begerig naar de hoge rentes. Centrale banken kiezen er voor een meer traditioneel beleid. Ook dat spreekt aan.

Voorzichtig afwachtend

Het is nog niet duidelijk of de consensus dit jaar voor een risk off-modus pleit. Potentiële risico’s zijn onverwachte en uit de hand lopende politieke ontwikkelingen, verder afnemende economische groei en tegenvallende winsten. Inflatie lijkt er niet aan te komen, maar de vraag is wat dan de reactie van de centrale banken zal zijn als inflatie alsnog de kop opsteekt.

De beleggingsconsensus is voorzichtig afwachtend. Cash was vanaf oktober 2019 de enige asset class met een positieve aanbeveling, maar die gaat terug naar neutraal. Het aantal positieve aanbevelingen voor cash daalde van 52,63% naar 44,74%.

Over aandelen blijft de mening neutraal. Het aantal positieve aanbevelingen stijgt licht van 31,25% naar 34,04%. Ook over vastgoed wordt neutraal gedacht. Maar liefst 67,86% van de assetmanagers geeft een houdadvies. Diezelfde ontwikkeling zien we ook bij grondstoffen. Bijna twee derde kiest voor houden.

Duidelijker is de mening over obligaties. Die is onverminderd negatief met 48,8% verkoopadviezen. Het aantal positieve aanbevelingen is licht gestegen van 13,6% naar 19,5%.

De assetallocatie-consensus van januari 2020

raex

Regio-allocatie: Europa blijft laatste

Het afwenden van een handelsoorlog tussen de VS en China zal ongetwijfeld hebben meegespeeld om positiever te denken over de kansen van aandelen uit opkomende markten. Deze aandelenregio stijgt met stip van de derde plaats naar de top van de ranking.

De neutrale aanbeveling is veranderd in een koopadvies. Het aantal positieve aanbevelingen stijgt van 30,8% naar 37%, terwijl de verkoopaanbevelingen daalden van 19,2% naar 13% daalden.

De consensus blijft positief over Pacific ex-Japan en de VS, al is het enthousiasme over Amerikaanse aandelen iets minder geworden. Die hebben met 43,4% de meeste positieve aanbevelingen van de assetmanagers, maar een maand eerder was het nog 52,8%.

Japan en Europa behouden hun neutrale weging. Europa neemt opnieuw de laatste plaats in, maar blijft zich geleidelijk herstellen. Het aantal koopaanbevelingen steeg opnieuw, ditmaal van 23,5% naar 30%.

Aandelenbeleggers herontdekken opkomende markten

raex

Sectorallocatie: De genadeloze val van Consumer Staples

Bij aandelensectoren zijn deze maand drie wijzigingen in de consensusaanbeveling te noteren. Industrials gaan van onderwegen naar neutraal, terwijl consumer staples en utilities een stapje dalen: van neutraal naar verkopen.

De sectoren IT en gezondheidszorg hebben als enige een positieve aanbeveling. Over gezondheidszorg wordt net iets positiever gedacht; 61,5% van de assetmanagers heeft een positief advies. Voor IT is dat 53,9%.

De val van consumer staples gaat verder. Vorige maand verloor deze (dure) defensieve sector zijn koopstatus. Inmiddels staat de sector op onderwegen. Slechts 16,7% is nog positief. Lantaarndrager is de sector utilities. De oorzaak is een verdere stijging van de negatieve aanbevelingen, dit keer van 41,7% naar 53,9%.

Alleen sectoren gezondheid en IT zijn koopwaardig

raex

Creditallocatie: EMD is de witte raaf

Geen grote wijzigingen in de obligatieconsensus. EMD blijft als enige overwogen. De meeste assetmanagers (66%) zijn positief. Bij Europese staatsobligaties is het beeld tegengesteld. Een meerderheid van 67,4% is negatief.

De meningen over high yield-obligaties zijn iets positiever, maar de consensus blijft hopeloos verdeeld: 32,1% hanteert een positieve aanbeveling, 28,3% is negatief en de rest hangt er tussenin. Een kleine meerderheid van 39,62% is neutraal. Die verdeeldheid zien we trouwens ook bij inflation linked bonds en bedrijfsobligaties.

Over staatsobligaties wordt nóg negatiever gedacht

raex

 


 

Berekening consensus

Alpha Research inventariseert maandelijks de asset allocatie-opinies van fondsenhuizen, assetmanagers en researchpartijen van zowel de buy- als sellside. Deze opinies worden door Alpha Research geactualiseerd in een database.

De meeste partijen gebruiken de categorieën overwegen, neutraal en onderwegen als aanbeveling. Respectievelijk zijn de waarden +1, 0, en -1 van toepassing. Deze waarden leiden tot een gemiddelde.

In de rapportage komen het gemiddelde en de trend van de aanpassingen aan bod om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de beleggingsopinies. 


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Lees meer

Online magazine ETF's