Nieuws

"Weinig rendement en veel onzekerheid"

Minder economische groei, meer volatiliteit en lagere rendementen. Vanguard blikt tamelijk pessimistisch vooruit in z'n tienjaars outlook. Obligaties leveren maximaal 1% op. Aandelen wereldwijd komen niet verder dan 4,5% per jaar. De grote uitzondering vormen ... Europese aandelen.

Vanguard blinkt niet uit in optimisme. De wereldwijde economische groei zal naar verwachting in 2020 verder vertragen door de patstelling tussen de VS en China en aanhoudende politieke onzekerheid, aldus Vanguard.

Beleggers moeten verder rekening houden met periodes van volatiliteit, gezien de politieke risico’s, aanhoudende bedreigingen voor groei en hoge waarderingen.

Peter Westaway, hoofd beleggingsstrategie Europa (zie foto): “Matige rendementen zullen het komende decennium domineren. Onze vooruitzichten op de korte termijn voor de wereldwijde aandelenmarkten zijn eveneens voorzichtig. De kans op een neergang van aandelen en andere activa met een hoger risico blijft hoog en aanzienlijk hoger dan in een normale marktomgeving.”

Peter Westaway van vanguard

Synchrone vertraging economische groei

"De aanhoudende krimp van de wereldhandel ten opzichte van het bbp en de aanhoudende politieke onzekerheid ondermijnen de groei," aldus Westaway. “Het beperkt investeringen en belemmert de verspreiding van technologieën en ideeën die de productiviteit stimuleren. Hierdoor verwachten we dat de groei tot ver in 2020 gematigd blijft.”

Ook in de eurozone blijft de groei volgend jaar waarschijnlijk zwak, rond de 1%, als gevolg van de handelsgeschillen en Brexit. Voor het VK ziet Vanguard in 2020 een groei van 1,2%, ervan uitgaande dat het land een goede uittredingsovereenkomst sluit.
Verwacht wordt dat de Amerikaanse groei vertraagt tot ongeveer 1% in 2020. Een technische recessie wordt hierdoor vermeden, maar de groei blijft wel onder de normale trend van 2%.

Verwacht wordt dat ook de groei in China zal vertragen tot onder de trend van 5,8% in 2020, en onder de eigen doelstelling van 6%. Het beeld voor opkomende markten is gemengd. Latijns-Amerika kende een scherpe terugval, terwijl enkele grotere Aziatische economieën, waaronder China en Indonesië, het beter hebben gedaan. Al met al heeft dit alles bij elkaar opgeteld bijgedragen aan de wereldwijde groeivertraging, in lijn met de ontwikkelde markten.

Bescheiden rendementen

"Gezien onze vooruitzichten voor lagere wereldwijde economische groei en gematigde inflatieverwachtingen, blijft het beleggingsrendement langer lager in vergelijking met historische niveaus," voorspelt Westaway.

Het rendement op obligaties in het eurogebied en wereldwijd zal, schrik niet, het komende decennium tussen de 0% en 1% liggen. Voor euro-aandelen zal het jaarlijks rendement op niet verder komen dan 6%. Het verwachte rendement voor aandelen wereldwijd ligt nog lager, ongeveer 2,5% tot 4,5% voor eurobeleggers.

Vanguard adviseert

Westaway: “In dit nieuwe tijdperk van onzekerheid is het van essentieel belang dat beleggers zich concentreren op wat zij kunnen controleren. Een verhoogde kans op een neergang benadrukt het belang van diversificatie. Evenzo is het in een tijdperk van lagere rendementen voor beleggers nog belangrijker om hun investeringskosten laag te houden."

Hij heeft nog een advies: "Beleggers moeten in tijden van verhoogd risico absoluut de verleiding weerstaan om op rendement te jagen via aandelen of obligaties van lagere kwaliteit."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?