Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Nieuws

Bankenonrust houdt nog wel even aan

Kunal Mehta, hoofd obligaties, en beleggingsanalist Maija Sankauskaite van Vanguard zijn niet bang voor een heuse bankencrisis, maar houden de sector extra scherp in de gaten. Ook heeft high yield even niet hun voorkeur.

"Het wantrouwen op de financiële markten jegens banken blijft nog wel enige tijd bestaan. Te midden van het monetaire verkrappingsklimaat en de dreigende recessie is de situatie ronduit volatiel te noemen en zijn de risico's groot. Alhoewel waakzaamheid is geboden, is de kans dat we in een echte bankencrisis terechtkomen nog steeds klein.

De problemen bij Silicon Valley Bank, Signature Bank en First Rebublic Bank in de VS en Credit Suisse in Zwitserland bestempelen we als op zichzelf staande gevallen. Bovendien staat de gehele banksector er veel beter voor dan in 2008, vooral omdat de kapitaalbuffers veel hoger zijn.

Banken gespecialiseerd in het financieren van onroerend goed of de scheepvaart, moeten echter scherp in de gaten worden gehouden. Dat gaat ook op voor banken die belegd zijn in staatspapier van landen met een hoge staatsschuld, zoals Italië en Spanje.

"Banken, gespecialiseerd in het financieren van onroerend goed of de scheepvaart, moeten scherp in de gaten worden gehouden"

De liquiditeit van banken kan ook op extra aandacht rekenen. In Europa hebben banken over het algemeen een solide liquiditeitsdekkingsratio. Zo staan obligaties over het algemeen tegen marktwaarde in de boeken en dat geeft een nauwkeuriger beeld van de balans. De kans op lijken in de kast is daardoor beperkt. Maar er leek niets aan de hand bij Credit Suisse vlak voor de gedwongen overname door UBS. Daardoor zullen beleggers opnieuw vraagtekens zetten bij de wettelijke liquiditeitsdekkingsratio's.

Hogere financieringskosten

Door de recente gebeurtenissen in de bankensector zijn de financieringskosten gestegen. Banken moeten nu een hogere rente betalen op het schuldpapier dat ze uitgeven. Het vertrouwen in kleinere banken en achtergestelde obligaties is daardoor afgenomen.

De banken zien zich genoodzaakt om financieringsvoorwaarden aan te scherpen en dat lokt wellicht sneller een recessie uit. De nieuwe financieringsvoorwaarden maken het lastig voor bedrijven die financieel niet sterk in hun schoenen staan. Het is daarom zaak om bedachtzaam te werk te gaan bij het beleggen in dit soort bedrijven. Daarom hebben bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit nog altijd onze voorkeur."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen