Nieuws

Centrale banken steeds minder machtig

Centrale bankiers ondervinden steeds meer belemmeringen bij het vaststellen van hun beleid. Dat stelt Joachim Fels, global economic advisor van Pimco, op basis van wetenschappelijke papers die vorige week in Jackson Hole werden gepresenteerd.

In theorie zijn monetaire autoriteiten volgens Fels vrij in het maken van hun eigen keuzes. Er is geen gouden standaard en de wisselkoersen zijn vrij. In de praktijk blijkt dat minder het geval.

Zo hebben de Verenigde Staten een veel grotere invloed dan de omvang van de economie rechtvaardigt, simpelweg omdat de dollar de dominante munt. "Dat heeft tot gevolg dat de wereldwijde financiële cyclus feitelijk een cyclus van de Amerikaanse dollar en de Amerikaanse rente is," aldus Fels.

Vorig jaar was in dat opzicht illustratief. De stijgende Amerikaanse rente en sterke dollar zorgden voor grote problemen in veel opkomende landen, zeker de landen die zich deels financieren met dollarobligaties.

Structurele factoren

Daarnaast laten de rentes, ongeacht het monetaire beleid, wereldwijd een dalende trend zien, als gevolg van spaaroverschotten, zeer lage inflatieniveaus. Daar komt de laatste maanden de toegenomen politieke onzekerheid, inclusief de handelsoorlog tussen de VS en China, nog eens bij.

Centrale banken bewegen mee met de grote wereldwijde trends, die ze maar beperkt kunnen bijsturen. Het slechte nieuws is dat met name het Fedbeleid volgens Fels achterloopt.

"Dat is geen kritiek op de Fed. Het is voor iedereen moeilijk om de ontwikkelingen in de handelsoorlog bij te houden en het beleidsbepalende comité van de Fed heeft tijd nodig om een consensus te bereiken over de gepaste reactie."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie