Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

Waarom EMD twijfelende beleggers kan blijven uitdagen

De diversiteit van emerging market debt kan veel zorgen van beleggers wegnemen, aldus Ben Robins portfoliospecialist bij T. Rowe Price.

Veel beleggers blijven twijfels houden bij de langeretermijnvooruitzichten voor opkomende markten en associëren beleggingen in emerging market debt onterecht met een hoog risico en een hoge bèta, aldus ben Robins.

In dit artikel beantwoorden we drie vragen waar beleggers mee worstelen en leggen we uit waarom die zorgen niet langer terecht zijn of maar een deel van het verhaal vertellen.

 1. Is aan beleggingen in EMD een hoog risico verbonden als de volatiliteit weer zou terugkeren?
  "In weerwil van de stereotypering als een volatiele activaklasse met een hoge beta, bieden veel opkomende regio’s en sectoren defensieve kansen die in perioden van risicoaversie beter kunnen presteren dan andere activaklassen. Wat niet wegneemt dat volatiliteit een punt van zorg is. Dit betekent vooral dat beleggers die op zoek zijn naar defensieve activa hun huiswerk moeten doen en regio’s en sectoren met een trackrecord van lagere beta moeten zien te vinden. Dankzij hun sterke onderliggende waarden springen bedrijfsobligaties van opkomende markten in het oog als defensieve sector. Aziatische bedrijfsobligaties, die de afgelopen jaren een gestage groei hebben doorgemaakt, presteren meer in lijn met investment-grade bedrijfsobligaties van ontwikkelde landen dan andere EMsectoren met een hogere volatiliteit.1 Ook is EMD steeds minder sterk gecorreleerd met een aantal activaklassen met een hoger risico in ontwikkelde landen. Traditioneel gezien vertonen Amerikaanse hoogrentende bedrijfsobligaties en bedrijfsobligaties van opkomende markten een zekere onderlinge correlatie door de overlapping van beleggers die op zoek zijn naar activa met een hoger rendement dan dat van investment­grade bedrijfsobligaties van ontwikkelde markten.2 Deze correlatie is de afgelopen jaren echter afgenomen en ligt nu onder het langjarige gemiddelde. In onze zienswijze is deze trend een illustratie van het in toenemende mate idiosyncratische gedrag van EMD."

 2. Is het risico van slecht beleid significant?
  "Hoewel negatieve verrassingen in de politiek of in het monetair beleid van invloed kunnen zijn op beleggingen in zowel opkomende als ontwikkelde markten, kan een actieve benadering de noodzaak van een plotselinge verkoop helpen voorkomen. De positieve hervormingen in veel opkomende landen hebben ertoe geleid dat een of twee verkeerde besluiten niet meteen meer een crisis veroorzaken. En zelfs als in bepaalde opkomende landen een aanzienlijke verkoopgolf op gang zou komen, zou die in onze visie geen systemisch risico voor de bredere activaklasse vormen. Bovendien kan een plotselinge neergang contraire kansen creëren voor beleggers die goedkoop willen inkopen. Door goed in te schatten wanneer een terugkeer naar slecht presterende obligaties of een gestreste sector gunstig is, kunnen beleggers hun potentieel voor langetermijnwinsten verbeteren."

 3. Kunnen activa van opkomende markten goed presteren in een omgeving met gemengde vooruitzichten voor de wereldeconomie?
  "Hoewel we erkennen dat sterke groei belangrijk is voor de vooruitzichten voor opkomende markten, moet dit wel in het juiste perspectief worden gezien, en wij zien twee redenen voor aanhoudend optimisme.
 • Landen die zich hebben gecommitteerd aan positieve politieke en begrotingshervormingen kunnen blijven floreren. In veel opkomende economieën groeit de middenklasse, die een belangrijke steunpilaar van de binnenlandse vraag is. Bijgevolg is EMD niet langer een op export gebaseerde belegging die afhankelijk is van de economische groei in ontwikkelde markten of zelfs China. Opkomende markten handelen inmiddels meer met andere opkomende markten dan met ontwikkelde markten.
 • Bedrijfsobligaties van opkomende markten hebben een stevig fundament. Ondanks het moeilijke jaar 2018 blijven de onderliggende waarden gunstig. Het percentage wanbetalingen op bedrijfsobligaties van opkomende markten staat op het laagste punt in de cyclus. Emittenten hebben relatief lage schuldenlasten en bedrijven hebben de looptijden van hun obligaties weten te verlengen en buffers ingebouwd in hun balansen."

 

Lees meer

Alternatieve beleggingen