Nieuws

Waarom de beren ongelijk hebben

In het eerste kwartaal is de strijd tussen bulls en bears gewonnen door de stieren. Een analist van Citigroup ziet daar goede redenen voor en voorspelt dat de bullmarkt nog zeker twaalf maanden aanhoudt.

De aandelenmarkten zijn het jaar in mineur gestart, maar inmiddels is de stemming 180 graden gedraaid. Volgens Citigroupstrateeg Tobias Levkovich is dat volkomen terecht.

De argumenten die beurspessimisten aanvoeren voor een naderende koerscorrectie snijden volgens hem geen hout. Hij noemt er vier:

 1. Ouderdom
  Een van de belangrijkste argumenten van de beren is dat er nu al zo lang sprake is van economische expansie dat het bijna niet anders kan dan dat de top bereikt is. En dat we van een periode van groei naar een periode van stagnatie, of zelfs krimp gaan. Met andere woorden: het einde van de business cycle nadert. Een rare redenering, vindt Levkovich. Hij gelooft best dat er business cycles bestaan, maar de lengte daarvan voorspellen is een heel ander verhaal. Economische fases van groei hebben immers geen vooraf vastgelegde begin- en afloopdatum. “Bull markets don’t die of old age,” zegt hij. “Ze worden om zeep gebracht door de Fed, of een andere schok van buiten. Maar nu de Fed is gestopt met het verhogen van de rente, kan de economische groei nog een tijdlang voortduren."

 2. Afkalvende winstmarges
  Het tweede punt waar beren vaak op wijzen, zijn de zorgen over afkalving van de sterk gestegen winstmarges. Die marges moeten wel dalen zodra de lonen stijgen, zoals nu het geval is. Levkovich gelooft er niets van. “De lonen zijn de afgelopen 35 jaar nooit eerder oorzaak geweest van dalende winstmarges." Zolang bedrijven in staat zijn hogere arbeids- en kapitaalkosten door te berekenen aan de consument, is er geen vuiltje aan de lucht.

 3. Afwezige particulieren
  Het derde punt, waar Levkovich het overigens wel deels mee eens is, is dat vrij weinig particulieren aandelen kopen. Het zijn vooral institutionele beleggers en bedrijven die eigen aandelen inslaan en die zo de koersen hoger zetten. Die vaststelling kan Levkovich alleen maar beamen. Maar is dat reden voor een koerscorrectie? Nee, zegt hij, want de particulier is al tien jaar afwezig. Particuliere beleggers zijn volgens Levkovich gewoon niet meer zo belangrijk als vroeger. Hij zegt het niet, maar mischien is particuliere participatie zelfs een contra-indicator. Denk maar aan het begin van de eeuw toen, onmiddellijk nadat particulieren zich op internetaandelen wierpen, de aandelenmarkt instortte. 

 4. Hogere waarderingen
  Ten slotte wordt er door de beren gewezen op de hoge aandelenwaarderingen. Dat aandelen relatief duur zijn, kan ook Lewkovich niet ontkennen. Maar daar staat tegenover dat de inflatie heel erg laag staat, en het verleden heeft uitgewezen dat lage inflatie hogere koers-winstverhoudingen rechtvaardigt.

88% kans op verder stijgende koersen

Al met al zijn de argumenten van de beren volgens Levkovich uiterst zwak. Zijn model wijst op een waarschijnlijkheid van 88% dat Amerikaanse aandelen de komende twaalf maanden verder zullen stijgen. Over Europese aandelen zegt hij niets.

Net zo min hij overigens iets zegt over twee andere zorgen van de beren, namelijk de dreiging van handelsoorlogen en de hoge schuldenlast. Misschien dat hij dat bewaart voor een volgende analyse.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus