Nieuws

AllianzGI rekent op positieve Amerikaanse verrassingen

De wereldeconomie laat weliswaar duidelijke signalen van vertraging zien, maar in de VS staan er voor oplettende beleggers genoeg positieve verrassingen te wachten, aldus beleggingsstrateeg Mona Mahajan van AllianzGI.

In de publicatie The bull market is losing steam gaat Mona Mahajan (foto) van AllianzGI nader in op de Amerikaanse beleggingskansen en beleggingsgevaren in 2019. Waar zet AllianzGI op in? 


Mona Mahajan van AllianzGI

De drie thema's van 2019

Voor 2019 lijken drie thema's het sentiment en het rendement van de Amerikaanse markt te beheersen:

  1. De renteverhogingscyclus van de Fed is volgens AllianzGI bijna voltooid. Hoewel Fed-cycli in tien van de dertien keer sinds de Tweede Wereldoorlog tot een recessie hebben geleid, zal dat ditmaal waarschijnlijk niet gebeuren. Mona Mahajan: "Deze Fed gaat voorzichtig te werk gaan, zo blijkt uit recent commentaar van Fed-functionarissen, onder wie Fed-voorzitter Jerome Powell."

  2. Het tweede thema dat dit jaar speelt, is de vertraging van de wereldeconomie. Ook de Amerikaanse economie kan daar last van krijgen, onder meer door de afnemende impact van de begrotingsstimulus en de belastinghervormingen. Amerikaanse bedrijven kunnen daarnaast tegenwind ondervinden van een sterke Amerikaanse dollar, en van hogere lonen en materiële kosten die de marges onder druk zetten.
    Mona Mahajan: "Hoewel de VS in 2019 wellicht niet in een recessie komen, blijft het belangrijk om de impact van de renteverhogingen van de Fed in de gaten te houden, met name op de VS Treasury rentevurve en de Amerikaanse kredietmarkten. Dit zijn leidende indicatoren voor een dreigende Amerikaanse groeivertraging."
    AllianzGI rekent voor 2019 op een Amerikaanse economische groei van 2,5% waarbij de kerninflatie niet boven de 2,2% uitkomt. De Fed zal de rente dit jaar, zoals zelf eerder beloofd, twee keer verhogen waarbij tussen beide verhogingen lange tijd niets gebeurt.  

  3. Ten slotte is het altijd mogelijk dat een aantal zwarte zwanen langkomt dat de marktvolatiliteit in 2019 verder omhoog duwt. Bij zwarte zwanen denkt AllianzGI aan de ongewisse uitkomst van de voortgaande handelsbesprekingen, verhoogde olieprijsvolatiliteit en onverwachte geopolitieke spanningen.

Positieve verrassingen

Toch kan 2019 volgens Mona Mahajan ook positieve verrassingen brengen voor de Amerikaanse economie. "Zo hebben consumenten en kleine bedrijven vertrouwen getankt: lagere olieprijzen en een sterkere dollar ondersteunen de Amerikaanse consument, en consumptie is een belangrijke aanjager van het Amerikaanse bbp."

Daarnaast spelen de presidentsverkiezingen van 2020 volgens Mona Mahajan ook in 2019 al een rol. "President Trump kan willen voorkomen dat de Amerikaanse economie in een recessie terechtkomt. Dit kan resulteren in aanvullende wetgeving of stimulus, eenzijdig of met de steun van het Congres, die positief kan uitpakken voor de Amerikaanse economie."

Defensieve beleggingskeuzes

Maar hoewel positieve verrassingen geenszins zijn uitgesloten, rekent AlianzGI voor 2019 op bescheiden rendementen op de Amerikaanse markten. AllianzGI geeft daarbij de voorkeur aan een meer defensieve positionering.

Bij de Amerikaanse aandelen investeert AllianzGI nog steeds in cyberbeveiliging en elektronische betalingen, maar beleggers kunnen deze het beste combineren met defensieve sectoren, zoals gezondheidszorg, die zelfs in een vertragende economie standhouden. Bedrijven met sterke balansen en dito kasstromen hebben de voorkeur. 

AllianzGI is positief over Amerikaanse vastrentende waarden met een kortere looptijd maar voorzichtiger met hoogrentende obligaties. Ook voor converteerbare obligaties zijn er kansen. "Die kunnenprofiteren van verhoogde marktvolatiliteit."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's