Nieuws

India blijft keihard groeien

Ook India heeft last van het slechte sentiment in de opkomende markten. Maar als de huidige premier Modi de verkiezingen in 2019 wint, dan kunnen we dat snel vergeten.

India is een van de weinige aandelenmarkten die dit jaar in de plus staat. Het is sowieso een lieveling van beleggers, gelet op de bijna 300% winst in tien jaar van de Sensex-index.

Maar kan dat wel zo doorgaan in 2019? Er komen verkiezingen aan waarbij premier Narendra Modi (zie illustratie) zijn meerderheid in het parlement mogelijk kwijtraakt. Dat zou een enorme terugslag betekenen voor zijn op groei en modernisering gerichte hervormingsagenda.

Geen reden tot somberen

Voor somberen is het echter veel te vroeg, zegt ABN Amro in een rapport onder de naam Visie op India 2019 – Modificatie.

Ten eerste heeft Modi goede kaarten om met de door hem geleide Nationale Democratische Alliantie (NDA) opnieuw een meerderheid te krijgen. ABN Amro-analist Arjen van Dijkhuizen verwacht daarom hoogstens een paar kleine veranderingen van de hervormingsagenda, maar het blijft absoluut postief voor de Indische economie.

Dijkhuizen gaat voor de komende jaren uit van een jaarlijkse groei van om en nabij de 7,5%. Dat is ongeveer gelijk aan de laatste jaren.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Een verademing

Dat Modi sinds zijn aantreden in 2014  een verademing is geweest tegenover eerdere leiders is een understatement. Modi heeft ervoor gezorgd dat India omhoog is geschoten van 142 naar 77 op de Doing Business-ranglijst van de Wereldbank.

Hij schuwde daarbij ook geen politiek gevoelige hervormingen, zoals een nieuwe faillissementswet, de controversiële bankbiljettenruil in 2016, en de introductie van een uniforme omzetbelasting medio 2017. Twee hervormingen die een tijdelijke groeiterugslag veroorzaakte en veel onrust met zich meebrachten. Maar voor de lange termijn zijn ze volgens ABN Amro goed, omdat ze fundamentele problemen, zoals zwart werk en belastingontduiking aanpakken.

Tijdelijk op laag pitje

Dat in de aanloop naar de verkiezingen begin volgend jaar de hervormingen op een laag pitje zijn gezet, verbaast Dijkhuizen niet. Maar hij verwacht dat die agenda na een overwinning van Modi weer snel zal worden opgepakt.

Enkele maatregelen liggen dan voor de hand: efficiencyverbeteringen in de gezondheidszorg, huisvesting en landbouw. Het versterken van het bedrijfsklimaat en de verwerkende industrie blijven naar verwachting ook belangrijke hervormingspijlers. Om deze doelstelling te bereiken zijn meer investeringen nodig in de infrastructuur. Ook moet India zorgen dat het aantrekkelijk blijft voor buitenlandse investeerders en beleggers.

Hoofdpijndossier banken

Het lastigste wordt waarschijnlijk een hervorming van de financiële sector. Er is een omvangrijke schuldenlast door infrastructuurprojecten, staatsbanken hebben grote pakketten probleemleningen, en de governance (bestuur en toezicht) van bedrijven en banken is voor verbetering vatbaar om het zachtjes uit te drukken.

EM-sentiment

Uiteraard heeft ook India last van het negatieve sentiment over opkomende markten (EM) en de handelsruzie tussen China en de VS. Het heeft geleid tot een verkrapping van de financiële condities met alle gevolgen van dien voor rentegevoelige sectoren zoals de bouw en verwerkende industrie.

Toch lijkt het groeimomentum volgens Van Dijkhuizen alweer te verbeteren. En wat niet vergeten mag worden, is dat India veel minder dan andere opkomende markten afhankelijk is van de internationale handel.

Binnenlandse vraag

De belangrijkste drijfveer voor de Indische economie is de particuliere consumptie, niet de export. Integendeel met een tekort op de lopende rekening van 3% is de handel eerder een rem op de groei dan een aandrijver. Het terugdringen van dit tekort kan mogelijkerwijs de komende jaren leiden tot een licht hogere rente en hogere inflatie (als gevolg van importrestricties).

De externe positie van India is verder overigens sterk met een overheidsschuld van slechts 50% van het bruto nationaal product (bnp) en een begrotingstekort dat met 3,5% ruim onder de groei van het bnp ligt. Daar zou menig land voor tekenen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie