Nieuws

Fidelity verandert vergoedingssysteem fondsen

Fidelity verlaagt de vaste vergoeding voor fondsbeheer met 0,1%, terwijl er een variabele beloning komt die uiteenloopt van -0,2% tot +0,2%.

Fidelity International stapt in 2018 over naar een nieuw vergoedingssysteem voor zijn beleggingsfondsen. De verandering bestaat uit twee delen. Ten eerste wordt de jaarlijkse vaste vergoeding voor de fondsbeheerders verlaagd van 0,8% naar 0,7%. Ten tweede komt er een variabele beloning die afhankelijk is van de prestaties ten opzichte van de benchmark. 

Deze variabele beloning kan voor Fidelity zowel negatief als positief uitpakken en varieert tussen -0,2% en +0,2%. Per saldo kunnen daardoor de beheerkosten uiteenlopen van 0,5% als een fonds slecht presteert tot 0,9% bij een goed resultaat.

Voorbeeldfunctie

Brian Conroy, President van Fidelity International, beargumenteert de stap als volgt: “We hechten er sterk aan onze cliënten zowel keus als toegevoegde waarde te bieden. Innovatie in kostenstructuren is noodzakelijk om actief fondsbeheer in de toekomst succesvol te laten zijn. Onze variabele managementvergoeding brengt onze belangen duidelijk meer in lijn met dat van onze cliënten. We zien dit als een betekenisvolle stap, en we hopen dat deze navolging krijgt in de sector.” 

Concurrentie indexfondsen

Fidelity gaat met deze stap duidelijk in op een vaak gehoorde kritiek dat actief beheerde beleggingsfondsen te weinig bestraft worden voor slechte prestaties. Bovendien komt de vermogensbeheerder de criticasters tegemoet die vinden dat actieve fondsen te duur zijn in vergelijk tot passieve indexfondsen.  

“Met dit nieuwe kostenmodel kunnen we laten zien waar we denken waarde te kunnen bieden, terwijl we ook delen in de kosten van underperformance waar alle actieve beheerders nu eenmaal van tijd tot tijd mee te maken hebben”, zegt Paras Anand, CIO Aandelen Europa, hierover. “We hopen dan ook dat cliënten hierdoor in bepaalde mate worden gemotiveerd om na te denken over de toegevoegde waarde van actief beleggen voor de lange termijn.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?