Nieuws

Een grotere financiële markt betekent meer risico's

De financiële markten blijft in omvang groeien. Dat zorgt voor duurdere producten, stijgende volatiliteit en maakt een mogelijke crisis heftiger, aldus Natixis.

Het gaat om een stijgende omvang van zowel financiële markten in de westerse wereld (OECD) als die in de wereld als geheel. Volgens Patrick Artus van Natixis betekent het dat de invloed van financiële markten groter wordt.

Vooral op het moment dat er sprake is van een crisis is zal dat te merken zijn. Volgens Artus zijn er diverse oorzaken voor deze stijging. Als gevolg van de lage rente is het mogelijk om een hogere hoeveelheid schuld te accepteren.

Het heeft er ook voor gezorgd dat bepaalde reële activa, zoals huizen, in waarde zijn gestegen. Dat heeft ook weer tot gevolg dat consumenten in staat zijn om meer schuld te accepteren. Als gevolg van de wereldwijde vergrijzing zijn  consumenten meer gaan sparen.

Financiële producten zijn duurder

Dat heeft voor een stijging van de vraag naar financiële producten geleid. Als gevolg van deze stijgende vraag zijn de prijzen van deze producten gestegen.

Maar centrale banken hebben ook een rol gespeeld. Als gevolg van de achterblijvende economische groei hebben ze gekozen voor een stimulering via monetaire verruiming. Dit heeft geleid tot een toenemende vraag naar financiële activa.

Artus wijst er tenslotte op dat beleggers tegenwoordig hun portefeuille meer diversifiëren. Dat zorgt op zichzelf niet voor een stijgende omvang van de financiële markten als geheel, maar heeft ook gevolgen.

Grotere gevolgen monetair beleid

Beleggers voelen een sterkere behoefte om delen van de portefeuille te beschermen tegen schommelingen en leidt tot een sterkere vraag naar derivaten. De groei van de omvang van financiële markten betekent dat een financiële crisis een grotere impact heeft op de reële economie.

Het betekent ook dat centrale banken huiveriger worden om hun beleid te veranderen. Het zorgt er ook voor dat schommelingen in de wisselkoersen heftiger gevolgen hebben en betekent ook dat monetair beleid steeds grotere gevolgen heeft.

Dat geldt bijvoorbeeld voor de solventiegraad van beleggers. Het heeft ook grotere gevolgen voor de waarde van financiële activa. De bredere samenstelling van de portefeuille betekent ook dat de volatiliteit op financiële markten stijgt. Dit zorgt weer voor een stijgende vraag naar derivaten.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus