Nieuws

Tien tips om millennials enthousiast te maken voor pensioen

Millennials verdiepen zich niet of nauwelijks in hun inkomen voor later. Hoe valt deze groep te mobiliseren om extra te beleggen voor het pensioen? Tien praktische tips.

Meer dan de helft van de Nederlanders bouwt naar eigen zeggen geen vermogen op naast de AOW, zo blijkt uit recent onderzoek van BlackRock. In veel andere landen is het niet veel beter. Zo ontbreekt het bij 55% van de Amerikanen aan zin of middelen om voor een pensioen te sparen of te beleggen.

Vooral millennials tonen weinig interesse in hun pensioen. Ze kampen veelal met een omvangrijke studieschuld en hebben ook geld nodig voor de aankoop van een huis en een auto en de zorg voor hun kinderen. Ze zijn zich wel bewust van een dreigen pensioengat, maar de oude dag is een ver-van-mijn-bedshow.

Dat kan tot grote problemen leiden, gelet op de steeds verder oplopende levensverwachting, de terugtrekkende overheid en de opmars van defined contribution-regelingen, die ervoor zorgt dat de hoogte van pensioenen minder is gegarandeerd.

Do's en dont's

Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze week op de WorldPensioenSummit in Den Haag ideeën werden uitgewisseld hoe millennials gemobiliseerd kunnen worden om al vroeg te beginnen met de opbouw van extra vermogen voor later.

Panelleden uit drie continenten bespraken de do's en don'ts in de communicatie met millennials. Dit leverde interessante inzichten op.

 1. Ga uit van de ontvanger
  Dit lijkt een open deur, maar nog steeds delen gaan pensioenfondsen en vermogensbeheerders uit van informatie die ze zelf belangrijk vinden, terwijl het meer effect sorteert door te kiezen voor informatie waar de doelgroep zijn beslissingen op afstemt. Daarnaast is het belangrijk dat pensioeninformatie toegankelijk is. Het Nederlandse Mijnpensioenoverzicht.nl werd in de paneldiscussie genoemd als een goed voorbeeld.

 2. Deel informatie over de toekomst
  Breng de toekomst naar het heden. Vertellen hoeveel vermogen tot nu toe is opgebouwd, zet weinig zoden aan de dijk. Werknemers hebben juist behoefte aan toekomstgerichte informatie: wat is de prognose van de pensioenpot? De boodschap komt beter over als hierbij concrete bedragen worden genoemd in plaats van percentages.

 3. Keep it simpel
  Mijd jargon. De boodschap moet niet saai zijn en goed te begrijpen, zodat de doelgroep weloverwogen besluiten kan nemen. Het verschil in effect tussen brieven met veel tekst en luchtig opgebouwde berichten met mooie infographics blijkt erg groot.

 4. Wees pro-actief
  Speel actief in op gebeurtenissen in het persoonlijk leven van de millennial. Als een medewerker promotie maakt, neem dan contact op om te bespreken of wellicht extra geld opzij gezet kan worden.

 5. Visualiseer
  Eén beeld zegt vaak meer dan duizend woorden. Visualiseer wat het oplevert als eerder wordt begonnen met sparen. In de paneldiscussie werd het voorbeeld genoemd van een afbeelding van een boom die steeds verder groeit. Een tool die aantoont hoe groot deze boom wordt als al op twintigjarige leeftijd 500 dollar wordt ingelegd op een beleggingsrekening, kan aansporen tot actie.

 6. Gebruik behavioral finance
  Maak gebruik van inzichten over behavioral finance, een wetenschap die de psychologische en sociologische factoren blootlegt die een rol spelen bij financiële beslissingen van mensen.
  Zo zijn veel mensen geneigd om het gedrag van anderen te kopiëren. Door bijvoorbeeld inzet van social influencers of het noemen van hoge percentages mensen die een bepaalde stap al hebben genomen, kan gedrag worden beïnvloed: anderen willen niet achterblijven. Ook kan worden ingespeeld op emotie, door uit te leggen dat wie een goede oudedagvoorziening heeft gerealiseerd, de familie niet tot last is.

 7. Inzet van social media
  Stem de communicatie af op de doelgroep. Veel millennials regelen hun financiën met een smartphone. Met apps en push notifications kan deze groep worden bereikt. Ook kunnen millennials worden bereikt via social media. Een aansprekend voorbeeld is een campagne op Instagram door de Central Providend Fund Board in Singapore, die namens inwoners van Singapore belegt voor pensioenen, woningen en medische zorg. Deze organisatie plaatste onlangs foto's van speelgoed waar millennials vroeger veel mee speelden en koppelde deze aan verschillende financiële aspecten van het leven. Op deze manier nestelden beelden zich in het hoofd van de ontvanger.

 8. Deel informatie over verantwoord beleggen
  Veel millennials zijn geïnteresseerd in maatschappelijk verantwoord beleggen. Door de impact van beleggingen te rapporteren, kan deze groep actiever worden betrokken.

 9. Educatie
  Jong geleerd is oud gedaan. Door kinderen al op jonge leeftijd wegwijs te maken in financiële zaken en planning, kan struisvogelgedrag op latere leeftijd worden voorkomen.

 10. Meten is weten
  Onderzoek het succes van de campagnes, door bijvoorbeeld het aantal muisklikken te meten of de introductie van een engagement-index, die de tevredenheid, het vertrouwen en het kennisniveau van de deelnemers in een pensioenfonds meet.

 

Lees meer

De impact van het coronavirus