Nieuws

Centrale banken bedwelmen beleggers

Vermogensbeheerder Carmignac waarschuwt beleggers dat de centrale banken niet anders kunnen dan het monetaire beleid normaliseren.

Vermogensbeheerder Carmignac maakt zich grote zorgen over de financiële markten. De combinatie van een oplevende economie en monetaire steun vormt voor de markten "een bedwelmende cocktail die de koersen van alle beleggingsklassen gestaag doet stijgen."

Overmoed wordt daardoor nog steeds beloond en risicobeheer lijkt overbodig. "Maar het einde komt in zicht," schrijft Didier Saint-Georges, lid van het investeringscomité en managing director.

Saint-Georges doet in zijn October Note een appèl aan de Federal Reserve en de ECB om vaart te maken met het in zijn ogen onzinnige en gevaarlijke ruime monetaire beleid. “Neem jullie verantwoordelijkheid en wakker de rally niet verder aan,” zegt hij.

Angst

Hij vermoed dat de centrale banken het einde van de goedkoopgeldpolitiek uitstellen uit vrees voor de politieke risico’s, uit frustratie omdat ze de in hun statuten opgenomen inflatiedoelstelling maar niet halen en uit angst voor de markten.

Voor beleggers die ervan uitgaan dat de moeilijke beslissingen tot in den treure worden uitgesteld is dat natuurlijk gunstig, maar het houdt wel de onnatuurlijk positieve correlatie tussen aandelen en obligaties in stand. 

Geen realistisch scenario

Volgens Saint-Georges is er alle reden voor centrale banken de teugels aan te halen. De economie in zowel de VS als Europa schreeuwen als het ware om een normalisatie van het geldbeleid.

De Fed is weliswaar begonnen met het afbouwen van de balans, maar het is in zijn ogen nog te voorzichtig. De ECB moet nog beginnen. Het gevolg is dat de financiële markten wegkijken, alsof eeuwigdurende kwantitatieve versoepeling een realistisch scenario zou zijn.

Saint-Georges maakt zich vooral zorgen om de veel te dure obligatiemarkten. Aandelen kunnen nog profiteren van de economische groei, maar ook daar is het gevaar groot dat de koersen mee omlaag worden gezogen bij een koerscorrectie van obligaties.

Duitse staatsobligaties shorten

Het mag niet verwonderen dat Carmignac daarom buitengewoon voorzichtig is met zijn beleggingen in Amerikaanse en Europese bedrijfsobligaties. Duitse staatsobligaties worden vanwege het extrteem lage effectief rendement geshort.

Carmignac koopt daarentegen voorzichtig staatsobligaties uit opkomende markten en landen uit de EU-periferie.

Carmignac is verder positief over de euro versus de dollar en aandelen van sommige Amerikaanse productiebedrijven, oliebedrijven en bedrijven met een voorspelbare ontwikkeling van het bedrijfsresultaat.

Klaas Knot waarschuwt ook

Saint-Georges is zeker niet de enige die waarschuwt. Ok de president van de Nederlandsche Bank spreekt in het laatste Overzicht Financiële Stabiliteit van een mogelijke stilte voor de storm." Als het sentiment omslaat op de beurzen dan dreigt een scherpe marktcorrectie.

De centralebankpresident constateert onder meer dat de Amerikaanse aandelenkoersen de afgelopen jaren veel sterker gestegen zijn dan de bedrijfswinsten. Ook wijst hij op hoge schuldenniveaus die nu goed financierbaar zijn maar waarvan je je kan afvragen of dat nog zo is als de rente zou gaan stijgen.

Mede door alle stimuleringsmaatregelen van centrale banken zijn beleggers de laatste jaren bereid geweest om meer risico’s te nemen. De DNB-baas heeft het idee dat het ruime monetaire beleid als een soort deken over de markt is gaan liggen. "Dat geeft een vertekend beeld van de risico's.

IMF ziet gevaar

In dezelfde hoek zijn de opmerkingen van het IMF te plaatsen in het woensdag verschenen Global Financial Stability Report.

Daarin wordt gesteld dat centrale banken door de rente extreem laag te houden, veel marktpartijen hebben aangezet om buiten hun vertrouwde beleggingscategorieën op zoek te gaan naar rendement, met alle gevaren van dien.

Het heeft bovendien geleid tot excessief hoge schulden.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus