Nieuws

Europese fondsenindustrie heeft goed jaar achter de rug

Het fondsvermogen van Europese beleggingsfondsen steeg in 2016, niet zo hard als de jaren ervoor, maar meer dan gemiddeld. Echter, het beheerd vermogen van passieve fondsen steeg nog harder.

De Europese beleggingsfondsenindustrie heeft een goed jaar achter de rug. Het totaal belegde vermogen steeg vorig jaar van 8,8 biljoen euro tot 9,4 biljoen euro. Deze recordstand kwam mede tot stand door instroom van 268 miljard euro.

De netto-instroom van 268,7 miljard euro in 2016 is geen bedrag om zielig over te doen, maar het was wel minder dan in 2015 (+386,0 miljard euro) en 2014 (+351,0). Maar, en dat moet ook gezegd, in 2016 werd wel meer geld opgehaald dan de gemiddelde instroom (162,2 miljard euro) over de lange termijn.

Trends van 2016

Maar het waren vooral de passief beheerde fondsen die hard groeiden. Een deel van de stijging van het Europese belegde vermogen kon worden toegeschreven aan de onverminderde populariteit van indexfondsen.

Het totaal belegde Europese ETF-vermogen bedroeg eind december 2016 514,5 miljard euro, 86,4 miljard euro meer dan een jaar eerder. Deze winst is voor iets minder dan de helft het gevolg van de instroom van nieuw geld.

Eind 2016 waren Europese fondsbeleggers het meest belegd in aandelen (3,3 biljoen euro), gevolgd door obligaties (2,4 biljoen euro) en mixfondsen (1,4 biljoen euro).

Maar niet alle beleggingscategorieën floreerden in 2016. Obligatiefondsen (+110,9 miljard euro) waren het best verkocht. Ook alternatieve producten (+37,5 miljard euro) en mixfondsen (+25,9 miljard euro) deden het goed.

Opmerkelijk is de slechte gang van zaken aan het aandelenfront. Aandelenfondsen beleefden in 2016 een uitstroom van 28,2 miljard euro). Veel beleggers stapten begin vorig jaar uit aandelen om vervolgens niet meer in te stappen.

Meer passief dan actief

Opmerkelijk is ook dat, terwijl actieve aandelenfondsen geld verloren, passieve aandelenfondsen juist nieuw geld konden verwelkomen: + 15,5 miljard euro. Op sectorniveau was 2016 vooral een goed jaar voor obligaties wereldwijd (+22,1 miljard euro), aandelen wereldwijd (+19,6 miljard euro), Europese kortetermijnobligaties (+15,3 miljard euro), aandelen opkomende markten (+14,7 miljard euro) en EMS harde valuta’s (+14,3 miljard euro).

Aan de andere kant van het spectrum vinden we de sectoren die in de verkoop gingen, aangevoerd door Europese aandelen (-20,6 miljard euro), aandelen Japan (-13,1 miljard euro) en Europese staatsobligaties (-11,1 miljard euro). Ook in 2016 was Blackrock (640,3 miljard euro) het beleggingshuis met het meeste belegde vermogen onder beheer.

Opvallende resultaten

Op grote afstand volgen JP Morgan Asset Management (302,2 miljard euro), Deutsche Bank (262,2 miljard euro) en UBS (226,8 miljard euro). De positie van de nummer twee J.P. Morgan is in die zin opvallend, omdat het de enige grote beleggingsinstelling in Europa is, die geen ETF’s verkoopt.

Met een nettoverkoop van 46,7 miljard euro was Blackrock in 2016 - het kan niet verbazen - het best verkopende beleggingshuis. Meer dan de helft van de instroom (+26,6 miljard euro) was te danken aan de verkoop van ETF’s onder het label iShares. Ofwel, inmiddels verkoopt Blackrock meer passieve dan actieve beleggingen.

Is dat het pad dat ook de fondsconcurrentie gaat bewandelen? Zonder verkoop van ETF’s zou Blackrock in 2016 na Aviva (+22,0 miljard euro) in Europa de nummer twee fondsverkoper zijn geweest.

Nog meer verkoopcijfers:

  • De nummer 1 verkoper van aandelenfondsen in 2016 was KBC (+10,4 miljard euro).
  • De nummer 1 verkoper van mixfondsen was Union Investment (+4,3 miljard euro).
  • De nummer 1 verkoper van alternatieve beleggingen was Nordea (+11,1 miljard euro).

Net als de twee jaren ervoor was 2016 voor de Europese fondsenindustrie een consolidatiejaar. Het aantal fondsen nam ten gevolge van meer liquidaties en fusies dan lanceringen af met 446 fondsen.

De meeste fusies (330) en liquidaties (541) in 2016 plaats vonden plaats bij aandelenfondsen. Dat is logisch, want de meeste fondsen in de markt zijn aandelenfondsen. Opvallender was het aantal lanceringen van mixfondsen (707). Geen andere assetcategorie kwam in de buurt.

Twee redenen hebben volgens mij voor deze sterke toename van mixfondsen in 2016 gezorgd:

  1. Het duurt lang totdat een fonds in de markt is gezet. In 2015 stroomde erg veel geld naar mixfondsen. Dat leidde pas een jaar later tot het aanbod van nieuwe fondsen.
  2. Toen de rente in de VS begon te stijgen, zochten obligatiebeleggers naar alternatieven en kwamen vanzelf bij mixfondsen uit.
De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen