Nieuws

Het geluk van Trump

De Amerikaanse beurs gaat van het ene record naar het andere. Ondanks of dankzij Trump?

Beleggers houden normaal gesproken niet van onzekerheid. Donald Trump – de onvoorspelbaarheid in persoon – zou dus eigenlijk voor dalende koersen moeten zorgen en geen stijgende.

Dat de beurs precies het omgekeerde doet, komt volgens James Surowiecki van de New Yorker door de economische vooruitzichten, die zo goed zijn dat beleggers de onvoorspelbaarheid van Trump voor lief nemen.

Pro-business

In het artikel Trump’s Mysterious Stock Boom, zet Surowiecki Trump neer als een gespleten, schizofrene persoonlijkheid die van de ene kant een heleboel populistische dingen roept, maar in de praktijk een typisch republikeins pro-business beleidsprogramma doorvoert.

Van de dreigementen, dat hij de farmaciebedrijven zou aanpakken, is bijvoorbeeld nog weinig terechtgekomen. Hetzelfde geldt voor het invoeren van handelsbeperkingen. Het enige wat hij op dit terrein zijn kiezers heeft gegund is het schrappen van het Trans Pacific Partnership, een verdrag dat toch al zo goed als dood was.

En hij gaat een muur bouwen die voor een groot deel al door zijn voorganger is neergezet. Wie de muur van Trump gaat betalen is nog onduidelijk, zoals er nog meer plannen zijn die moeten worden uitgewerkt.

Economie belangrijker

Trump's beloften aan het bedrijfsleven zijn wel concreet. Alleen al het feit dat zijn kabinet voor de helft uit ondernemers bestaat is voor beleggers een teken dat de lagere belastingen voor bedrijven er echt komen, net zoals minder regelgeving. Het zijn allemaal zaken die de economie en de bedrijfswinsten een extra zet in de rug kunnen geven.

Surowiecki wijst in zijn artikel op een onderzoek uit 2010 onder Duitse en Amerikaanse bedrijven. Daaruit bleek dat bedrijven hun investeringen niet afstemmen op mogelijke politieke besluitvorming, maar op de gezondheid van de economie. En die ziet er momenteel goed uit voor Trump, ook al beweerde hij tijdens zijn campagne het tegendeel.

Split personality

Zo zijn er al 76 maanden van achtereenvolgende banengroei in de VS, de werkloosheid ligt stevig verankerd onder de 5%, de inflatie is laag, en ook al is de economische groei nog niet wat hij ooit geweest is, de bedrijfswinsten lijken daar weinig last van te hebben. 

Volgens Surowiecki is dat wat beleggers naar aandelen lokt: een goed draaiende economie in combinatie met een bedrijfsvriendelijke president. Dat de gespleten persoonlijkheid Trump zich mogelijk toch nog ontpopt tot een oorlogszuchtige anti-handelspresident nemen ze voorlopig op de koop toe.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Duurzaam beleggen