Nieuws

Niks geen aandelenzeepbel

Zijn aandelen tegenwoordig te duur? Laurence Taylor van T. Rowe Price legt uit waarom dat niet het geval is.

Zien wij een zeepbel in de huidige aandelenwaarderingen? Dat is de vraag die Laurence Taylor (zie foto), portefeuillespecialist bij T. Rowe Price, zichzelf stelt. Dit is zijn uitgebreide en geruststellende antwoord:

"De waarderingen zijn niet meer laag, dat is duidelijk, maar ze zijn volgens ons in het algemeen ook niet overdreven hoog. In feite liggen de waarderingen in de wereldwijde ontwikkelde en opkomende markten rond het gemiddelde van de afgelopen twee decennia. Met dien verstande dat deze periode beïnvloed wordt door de extreme waarden van de technologiehype in de jaren 1997-2000 waardoor het gemiddelde aan de hoge kant is."

Er is meer dan k/w

"Alleen op basis van de huidige waarderingen vinden wij het te vroeg om nu al de noodklok te luiden, al zullen volatiliteit en koersdalingen de loop van 2017 onvermijdelijk zijn. Tot dit standpunt komen we onder meer door niet alleen de K/W-verhouding, maar ook andere waarderingsmaatstaven te onderzoeken."

"Inzicht in K/W-verhoudingen, zowel historisch als ten opzichte van realistische toekomstige winstverwachtingen, is belangrijk. Het relatief hoge vrijekasstroomrendement van aandelen ondersteunt echter de opvatting dat de waarderingen nog steeds heel redelijk, zo niet aan de lage kant zijn. De op kasstroom gebaseerde waardering levert niet alleen een aantrekkelijker beeld op dan de K/W-ratio, maar geeft bovendien een indicatie voor de toekomstige kapitaalteruggave aan aandeelhouders in de vorm van dividend en aandeleninkoop, een belangrijke bron van rendement op langere termijn."

Beren

"Daar staat echter tegenover dat we moeten zorgen dat kasstroomgebaseerde waarderingen niet onaantrekkelijk worden mochten de aandelenkoersen sneller stijgen dan de fundamentals voor de vrije kasstroom op korte termijn. Ook blijven we alert op verschuivingen in de fundamentals zelf, als een combinatie van hogere leenkosten, een sterkere investeringscyclus of de terugkeer van looninflatie een eventuele verbetering van het totale beursklimaat tenietdoet."

"Deze potentiële veranderingen zullen onvermijdelijk risico’s voor sommige aandelen veroorzaken. Dit betekent dat beleggers verder moeten kijken dan de heersende fase van de cyclus. Ze moeten vooral bedenken dat bedrijven prijszettingsvermogen nodig hebben om hun winstmarges te behouden en de winst te verhogen, vooral als de inflatie toeneemt.

Inflatie is positief

"De analyse van de aandelenwaarderingen krijgt een extra laag als we niet kijken naar de gemiddelden, waarbij de verschillen in het beleggingsklimaat die zich in de loop der jaren voordeden, worden uitgevlakt, maar de vergelijking toespitsen op perioden die meer overeenkomst met de huidige situatie vertonen. Momenteel is de VS op K/W-basis de duurste aandelenmarkt in de ontwikkelde en de opkomende wereld. Nu beide kamers Republikeins zijn, is de kans op een stimulerend begrotingsbeleid toegenomen, vooral in de vorm van belastingverlaging. Dit zal waarschijnlijk een lichte versnelling van de economische groei teweegbrengen en een stijging van de inflatie, die nu 1-1,5% bedraagt. Ook zonder stimulering neemt de inflatie echter toe als gevolg van een aantrekkende loongroeicyclus en een jaar-op-jaar herstel van de olieprijzen."

"De geschiedenis leert dat de aandelenwaarderingen in perioden met een bescheiden inflatie tussen 1-4% in de VS doorgaans hoger zijn: hoger dan in perioden met een zeer hoge of zeer lage inflatie en ook hoger dan de huidige K/W. Waarom? Omdat dit meestal perioden zijn waarin de economie het goed doet en de waarderingen worden ondersteund door verbetering van zowel de onderliggende omstandigheden als het beleggerssentiment voor aandelen, althans zolang de goede tijden voortduren."

Wees moedig

"Hoewel de geschiedenis zich nooit herhaalt, komt deze situatie wel overeen met onze visie op de wereldwijde aandelen vandaag de dag. Wie in een volgroeide bull-markt succes wil hebben, moet weerstand kunnen bieden aan de verleiding om te snel te bearish te zijn, zolang de verbeteringen reëel en de waarderingen niet onrealistisch hoog zijn. Wij zien genoeg verbetering om optimistisch te blijven dat de aandelencyclus positieve rendementen kan opleveren, zelfs bij de huidige waarderingen."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen