Nieuws

Andere rol aandelen en obligaties

Door de financiële crisis is de rol van aandelen en obligaties in portefeuilles volledig gekanteld.

Na de financiële crisis is de rol van aandelen en obligaties in portefeuilles volledig gekanteld. “Het lijkt erop dat beleggers tegenwoordig aandelen kopen voor inkomen en obligaties voor koerswinsten,” schrijven analisten van Deutsche Bank in een onderzoek.

Aandelen en obligaties zijn zich anders gaan gedragen door de extreme condities die het gevolg zijn van de financiële crisis. Traditionele wetten en regels voor het bouwen van beleggingsportefeuilles verliezen daardoor aan kracht, aldus Deutsche Bank.

De scheidslijn tussen obligaties en aandelen is al enige tijd vaag. In de afgelopen tien jaar hebben Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar gemiddeld jaarlijks 5,4% rendement opgeleverd. Dat percentage ligt dichtbij het jaarrendement van 7% van de S&P 500 in dezelfde periode.

Koerswinst en inkomen

Volgens Deutsche Bank is de bron voor rendementen in toenemende mate uitwisselbaar geworden. “De helft van het totaalrendement van Treasuries in de afgelopen tien jaar is het gevolg van koerswinst, tegen slechts een vijfde deel in eerdere periodes. Het aandeel koerswinst in het totaalrendement van S&P-aandelen is twee derde, maar daalt sinds de start van deze eeuw.”

De derivatenmarkt voor vastrentende waarden prijst op het moment een 20% kans in dat het totaalrendement voor tienjaars staatsobligaties in de komende tien jaar het dividendrendement van de S&P 500 overtreft. “De kans dat Kayne West de nieuwe president van de VS wordt in 2020 achten wij groter dan dat scenario,” aldus Deutsche Bank.

Als uit tienjaars staatsobligaties jaarlijks 2,3% rendement moet worden gemaakt, moet de Amerikaanse rente dalen tot onder de nul, aldus Deutsche Bank. Voor het 5,4% rendement dat in het afgelopen decennium gemiddeld is gerealiseerd, moet de rente tegen 2026 tot -2% zijn gedaald.Het zou beleggers wel degelijk iets moeten uitmaken of zij hun rendement door middel van koerswinsten of inkomsten realiseren, gelet op de prestaties van aandelen in het verleden. Een laag aandeel koerswinst in het totaalrendement van aandelen, is in het verleden vaak de opmaat geweest voor toekomstige lagere rendementen en meer volatiliteit op de beurs.

Stuwende krachten achter rendement

Dan maar in aandelen beleggen en obligaties mijden volgens Deutsche een te simpele benadering van de realiteit. “Beleggers moeten de stuwende krachten achter van de rendementen van hun portefeuilles goed onder de loep nemen,” aldus Deutsche Bank.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus