Nieuws

Gereedschapskist BofJ is leeg

De Bank of Japan geeft uiteindelijk toe de grenzen van hun kunnen bereikt te hebben. Het beleid is onhoudbaar geworden.

De Bank of Japan geeft toe de grenzen van hun kunnen bereikt te hebben. In de laatste vergadering van het beleidsbepalende comité werden geen nieuwe verruimende maatregelen genomen en de rente werd ook ongemoeid gelaten. In elk geval geeft dat wat lucht aan de Japanse banken, verzekeraars en pensioenfondsen, schrijft Pimco op Barron’s.

Het huidige beleid is weinig effectief en onhoudbaar, meent Pimco. De koers zal daarom verlegd moeten worden. De invoering van een negatieve rente heeft de rente op het staatspapier fors omlaaggedrukt. De combinatie van kwantitatieve verruiming en negatieve rente heeft de yieldcurve ineen laten storten. Dat is een bittere pil voor de financiële instellingen in het land, die hun marges zien verschrompelen. Het laatste signaal van de BofJ lijkt eindelijk een erkenning van de hoge kosten waarmee het huidige beleid gepaard gaan. 

Eerlijke evaluatie van het beleid

De uitbreiding van de dollarfaciliteit kan ook een positief effect hebben voor de financiële instellingen in Japan. Zij werden gedwongen om alternatieven te zoeken voor de onaantrekkelijke eigen staatsobligaties. Dat financiële instellingen gedwongen werden meer risico te nemen was een ongewenst neveneffect van het monetaire beleid. Een positieve noot is ook de aankondiging dat de centrale bank de effectiviteit van het eigen beleid wil onderzoeken. Gehoopt wordt op een objectieve afweging van voordelen, kosten en risico’s van het huidige beleid. 

Pimco moet wel toegeven dat de Bank of Japan onder leiding van gouverneur Kuroda progressie heeft geboekt. De werkloosheid is gedaald, inflatie is laag, maar deflatie is overwonnen. Maar het rendement is duidelijk afgenomen sinds de rente op de langlopende obligatieleningen ook zo sterk gedaald is. Mogelijk is nu de tijd aangebroken dat de monetaire beleidsmakers het roer uit handen geven en de fiscale beleidsmakers het overnemen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus