Nieuws

PGGM belegt in duurzame oplossingen

PGGM wil in 2020 20 miljard euro duurzaam belegd hebben zonder in te leveren op financieel rendement.

Thema’s als klimaat, water, voedsel en gezondheid gaan pensioenfondsen meer aan het hart. In 2015 heeft PGGM daarom al een miljard euro besteed aan beleggingen die een tastbare impact moeten hebben op een duurzame wereld. In totaal is nu bijna negen miljard euro van het vermogen naar eigen zeggen belegd. Dit moet in 2020 20 miljard bedragen. Wel streeft de pensioenbelegger daarbij naar een goed marktconform financieel rendement, zo blijkt uit het jaarverslag Verantwoord Beleggen 2015.

PGGM heeft ook een team opgetuigd, dat zich specifiek richt op beleggingen in oplossingen, die impact hebben op duurzaamheidsthema’s. Daarnaast is er een CO2-index, die de CO2-voetafdruk van bedrijven inzichtelijk maakt en een hulpmiddel is om portefeuilles klimaatvriendelijk vorm te geven. De instrumenten moeten ook helpen om het kapitaal van pensioenfondsen beter te beschermen tegen klimaatrisico’s. De doelstelling is om in 2020 de CO2-voetafdruk van de beleggingsportefeuille te hebben gehalveerd. 

PGGM heeft vier thema’s geformuleerd, waarin het in oplossingen belegt. Dit zijn klimaat, water, voedsel en gezondheid. Met name klimaat biedt momenteel de meeste mogelijkheden om in oplossingen te beleggen. Mede door het klimaatakkoord van Parijs zijn de kansen toegenomen. PGGM heeft onder meer een samenwerkingsverband met big databedrijf GeoPhy waardoor vastgoedportefeuilles van klanten versneld kunnen worden verduurzaamd. Samenwerking ziet PGGM als essentieel in het beleggen in oplossingen. Gezamenlijk is er immers meer impact.

Volgens PGGM biedt de duurzaamheidsopgave waar de wereld voor staat, kansen voor pensioenfondsen met hun lange beleggingshorizon. Ook pensioenfondsen krijgen steeds meer oog voor klimaatrisico’s in hun beleggingsportefeuilles.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

IEXFonds 40