Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Nieuws

Spelen met KPN

Een structured product op KPN kan interessant zijn voor beleggers die geen spectaculaire koersstijging verwachten.

Het is een leuk extraatje voor KPN aandeelhouders. Het Nederlandse telecombedrijf heeft een 15,5% belang in Telefónica Duitsland. KPN ziet dat belang als een investering waarvan de opbrengsten toekomen aan zijn aandeelhouders.

Dat betekent dat beleggers in het aandeel KPN over 2015 een extra dividend van 2,5 cent krijgen uitgekeerd, boven het acht cent reguliere dividend. In totaal krijgen beleggers daarmee zo'n 3% dividendrendement.

KPN verwacht dat het dividend over 2016 verder zal stijgen. Uiteindelijk wordt het totaalrendement natuurlijk mede bepaald door de koersontwikkeling van het aandeel KPN. Die is natuurlijk onzeker. Het aandeel is de afgelopen drie jaren flink gestegen, van het dieptepunt van minder dan 1,5 euro naar rond 3,5 euro nu.

Note op KPN

In de twee jaar ervoor duikelde de koers overigens van boven de zeven euro naar het eerder genoemde dieptepunt. Beleggers die vertrouwen hebben in het telecombedrijf kunnen de aandelen kopen en afwachten hoe koers en dividend over een paar jaar het totale rendement zullen bepalen.

Maar gestructureerde producten bieden alternatieven die mogelijk interessant zijn, zeker voor beleggers die geen spectaculaire koersstijging verwachten. Ik laat een aantal mogelijkheden de revue passeren.

Onlangs bracht BNP Paribas een 8% Memory Coupon Note op het aandeel KPN naar de markt. Gedurende de driejarige looptijd (aflossing mei 2019) wordt jaarlijks bepaald of de 8% coupon wordt uitgekeerd. Die uitkering vindt plaats als het aandeel KPN op of boven 2,80 euro staat. Indien het aandeel op de peildatum lager dan die koers noteert, is er geen couponuitkering.

Couponcriteria

Het volgende jaar wordt opnieuw bekeken of aan het couponcriterium is voldaan. Als dat dan wel het geval is, volgt uitkering van de coupon plus uitbetaling van eventueel niet uitgekeerde coupons in voorgaande jaren. De aflossing wordt vastgesteld op 2 mei 2019.

Als het aandeel KPN op of boven 2,80 noteert, wordt de note afgelost op 100%, plus uiteraard de laatste coupon(s). Indien het aandeel onder de 2,80 euro noteert, draagt de belegger in de note het gehele KPN koersverlies vanaf de startwaarde. Die startwaarde is 3,45 euro.

Als de slotkoers van het aandeel KPN op 2 mei 2019 bijvoorbeeld 2,07 is (40% koersdaling vanaf startwaarde), lost de note af tegen 60%. De actuele koers van de note is 101% bij een KPN koers van 3,50 euro. Als KPN pas op de laatste peildatum op of boven 2,80 euro staat, en op eerdere data daaronder noteerde, is de aflossing in 2019 op 124%.

Andere mogelijkheden

Bij een aanschafkoers van 101% betekent dit een totaalrendement van 22,8%, ofwel 7,2% op jaarbasis. Als op elke peildatum KPN aan het couponcriterium voldoet, wordt jaarlijks 8% ontvangen. Dat zou een effectief rendement van 7,6% per jaar betekenen.

Vindt u deze risico-rendementverhouding niet aantrekkelijk, dan zijn er andere mogelijkheden. Zo heeft de Société Générale het Discount Certificaat (ISIN: DE000SE2UBE7) uitgegeven op KPN met aflossing in juni 2017 op de slotkoers van het telecombedrijf (op 16 juni 2017), met een maximum van 3,00 euro.

Het certificaat is nu te koop voor 2,83 euro. Als KPN op of boven de drie euro noteert op de peildatum, is de aflossing op drie euro, waardoor een rendement van 6% is behaald. Indien KPN op 2,83 zou eindigen (een koersdaling van bijna 20%), is er winst noch verlies want de aflossing is dan ook op 2,83 euro.

Hoger rendementsperspectief

Bij een koers van 2,07 euro, is het verlies gelijk aan 27%, terwijl het aandeel dan met 40% is gedaald. Het voordeel van dit certificaat is dat het koersverlies pas vanaf de aankoopkoers (2,83 euro) optreedt en niet vanaf de actuele koers of van een hoge startwaarde.

De prijs voor dit lagere risico is (uiteraard) een lager rendementsperspectief. De belegger die juist een hoger rendementsperspectief wenst, kan dat proberen te behalen met het KPN Capped Bonus Certificaat van UBS (DE000UT8WAP7).

Dit certificaat kunt u aanschaffen op 3,53 euro en lost in juni 2017 mogelijk af op een koers van vier euro. Dat zou een rendement van 13,3% (=12,2% op jaarbasis) betekenen. De voorwaarde is dat het aandeel KPN gedurende de gehele resterende looptijd niet op of onder de 2,80 euro uitkomt.

Koersdip goedmaken

Als dat wel het geval is, is aflossing gelijk aan de koers van het aandeel KPN op de einddatum. Dit certificaat biedt een duidelijk hoger rendement dan de MCN op KPN biedt. Maar voor die note geldt de 2,80-grens alleen op de einddatum en kan een tussentijds koersdip nog worden goedgemaakt.

Bovendien biedt de Capped Bonus Note het hoge rendement maar voor één jaar. Dat neemt niet weg dat bij eenzelfde koersvisie op het aandeel KPN, met het Capped Bonus certificaat een veel hoger jaarrendement kan worden behaald.

Tot slot is het ook mogelijk dat u weliswaar niet veel verwacht van de koers van het aandeel KPN, maar een overname niet uitsluit. In dat geval wilt u wel profiteren van een mogelijk fors hogere overnamekoers.

Overnameperikelen

Dat kan niet met de voorgaande notes, die allemaal een maximum in de aflossing hebben. De oplossing is het Bonus Certificaat op KPN van eveneens UBS en ook aflossend in juni 2017 met ISIN code DE000UT8CZK7.

Dit certificaat lijkt sterk op de vorige, want ook hier is de ondergrens 2,80 euro (doorlopende waarneming) en de aflossing op 4 euro als de ondergrens gedurende de resterende looptijd niet wordt geraakt. He enige verschil is dat indien het aandeel KPN in juni 2017 boven de vier euro staat, de aflossing op die hogere koers plaatsvindt.

De vier euro Bonusaflossing is in dit certificaat dus niet het maximum. Mocht door een overnamebod, of om een andere reden, de koers van KPN in juni 2017 bijvoorbeeld op vijf euro eindigen, dan is de aflossing ook op vijf euro, met en veel hoger rendement als gevolg.

Lachende derde

Die mogelijk extra hoge aflossing maakt dit certificaat duurder dan de vorige met maximale aflossing. De actuele koers van dit Bonus Certificaat zonder Cap ligt op 3,66 euro. Als KPN weinig in koers verandert en boven de 2,80 euro blijft, betekent de aflossing op vier euro met een rendement van 9,3% (8,5% op jaarbasis).

Dat is minder dan de Capped Note met de maximumaflossing. Bovendien, als KPN onder de 2,80 komt, zal het verlies groter zijn vanwege de hogere aankoopkoers (3,66 euro tegen 3,53 euro voor de note met vaste aflossing.

Maar mocht er een (hoog) overnamebod komen, dan is de belegger in het certificaat zonder plafond de lachende derde. Is uw visie dat het aandeel KPN de komende twaalf maanden weinig in koers zal bewegen, dan zijn bovenstaande gestructureerde producten interessante alternatieven voor een directe investering.

Let u in alle gevallen op het debiteurenrisico op de uitgevende banken.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's