Nieuws

Fat & flat rendement, aldus Goldman

Volgens Goldman Sachs zal het marktprofiel voor de rest van dit jaar er fat & flat uitzien: volatiel, weinig rendement.

Volgens Goldman Sachs zal het marktprofiel voor de rest van dit jaar er ’fat & flat’ uitzien, met een grote bandbreedte waarbinnen de koersen bewegen, maar met een laag totaalrendement. Het gedeeltelijke herstel, na de slechte start van het jaar, zien de specialisten van Goldman Sachs met name als positioneel, niet als fundamenteel van aard.

Voor een duurzaam herstel is het wachten op ofwel een verdere correctie van de markt, waardoor de waarderingen goedkoper worden, ofwel een pappen en nat houden tot de economische fundamentals verbeteren.

De correctie ging gepaard met een groeiende zorg over groei en het risico op deflatie. Als dieperliggende oorzaak van de marktcorrectie wijst Goldman Sachs naar de ’Derde Golf’ van de financiële crisis, die dit keer de opkomende markten betreft.

Maatregelen met vraagtekens

De eerste golf betrof de sub-prime crisis in de VS, de tweede de staatsschuld in Europa en de derde gaat over de opkomende markten. De eerdere golven werden bestreden met interventies, devaluaties en kwantitatieve verruiming. Maatregelen waarbij de markt meer een meer vraagtekens gaat zetten.

De afgelopen weken vertoonden de aandelenmarkten veel veerkracht. Goldman Sachs ziet daar echter geen vertrouwen in de fundamentals aan ten grondslag liggen. Sommige macrocijfers uit de VS vertonen wel enige verbetering en de yuan stabiliseert. Dat heeft geholpen om de vrees voor negatieve gevolgen van een afwaardering van de yuan te verminderen, maar de inflatieverwachtingen blijven laag.

Daar liggen kansen. De relatieve waarderingen van aandelen ten opzichte van obligaties zijn verbeterd, maar de absolute waarderingen blijven historisch hoog.

Wachten op duurzaam herstel

Het herstel dat de markten hebben laten zien, past volgens Goldman Sachs binnen de ’fat & flat’-bandbreedte. Voor een duurzaam herstel moeten eerst de waarderingen verder omlaag, richting een koers-winstverhouding van 11 of 12, momenteel bedraagt deze 14).

Zonder een verdergaande correctie blijft de markt volatiel, totdat de inflatieverwachtingen duidelijk verbeteren. Als een van beide factoren optreedt, rekenen de specialisten op een rally, geleid door financials, waar de afwaarderingen echt zijn doorgeschoten. Banken zijn dit jaar gemiddeld 22% aan beurswaarde kwijtgeraakt.

Bij deflatiedreiging zijn aandelen niet de plek waar beleggers moeten zijn en al helemaal niet bij financials. Bij reflatie kunnen de rollen worden omgedraaid. Met de lage waarderingen in de financiële sector hebben ze een fors alpha-potentieel. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus