Nieuws

ESMA wil input over benchmarks

ESMA wil input vanuit de markt over de technische implicaties van de regulering die het wil invoeren rond benchmarking.

De European Securities and Markets Authority (ESMA) wil input vanuit de markt over de technische implicaties van de regulering die het wil invoeren rond benchmarking. Daartoe heeft de toezichthouder een discussiedocument gepubliceerd, waarop de stakeholders kunnen reageren. Bij het opstellen van nieuwe regelgevend wil de toezichthouder de betrokken partijen horen.

De Europese Commissie wil - mede naar aanleiding van manipulatie rond enkele benchmarks - de regelgeving aanscherpen, om de betrouwbaarheid te borgen van de governance en het proces waarmee benchmarks samengesteld worden.

Volgens Steven Maijoor beoogt ESMA met de regulering de betrouwbaarheid van benchmarks te vergroten. Deze moeten op een transparante en betrouwbare manier worden samengesteld, zodat zij bijdragen aan stabiele markten en beleggers bescherming bieden. 

Benchmarks worden gebruikt in de financiële markten als referentiekader voor financieel instrumenten, onder meer om de prestaties van beleggingsfondsen aan af te meten. Daarnaast spelen zij een belangrijke rol in financiële contracten en daarom is de integriteit van de benchmarks van groot belang.

Doel van de regulering
ESMA wil de kwaliteit van de input data en de gebruikte methodieken bij benchmark beheerders vergroten. Verder wil zij ervoor zorgen dat de partijen die bijdragen aan een benchmark adequate data leveren en onder toezicht staan. Tot slot wil de toezichthouder zorgen voor toezicht op en levensvatbaarheid van kritische benchmarks.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus