Nieuws

Fidelity: Rust op inflatiefront

De laatste jaren hebben gevaren voor woekerinflatie en deflatie elkaar in evenwicht gehouden. Dat blijft voorlopig zo aldus Fidelity.

De laatste jaren hebben gevaren voor woekerinflatie en deflatie elkaar in evenwicht gehouden. Dat blijft voorlopig zo. Dat stelt Fidelity in een rapport waarin gekeken wordt naar de meest waarschijnlijke scenario's als het gaat om de ontwikkeling van de inflatie.

Aan de ene kant was er het agressieve monetaire beleid van centrale banken wereldwijd. Dat zorgde ervoor dat diverse economen waarschuwden voor een periode waarin de wereldeconomie te maken zou hebben met woekerinflatie. Daarnaast waren er de problemen met economische groei, waarbij met zorg werd gekeken naar de ouder wordende Amerikaanse bevolking die de hand op de knip zou houden.

Dat zorgde ervoor dat velen een periode voorspelden die gekenmerkt zou worden door deflatie. In werkelijkheid zorgden de twee krachten ervoor dat de inflatie de afgelopen jaren stabiel is geweest. Dat zal volgens Fidelity ook de komende jaren het geval zijn, al zijn er een aantal ontwikkelingen die voor uitschieters van de inflatie naar boven en naar beneden kunnen zorgen.

Portemonnee trekken

De zorgen over de Amerikaanse consument blijken overdreven te zijn geweest. De Amerikaanse arbeidsmarkt is op dit moment gespannen wat voor opwaartse druk voor lonen zorgt. Dit zou ook gevolgen kunnen hebben voor de inflatie, in het geval Amerikaanse consumenten nu weer echt hun portemonnee opentrekken. Ook de situatie in Europa is zodanig dat een hoger inflatie-scenario tot de mogelijkheden behoort.

De aanhoudende ruime monetaire politiek van de ECB en de relatief lage schuldpositie van Europese bedrijven zouden aanjagers kunnen zijn van groei en daarmee inflatie. Daar staat tegenover dat de situatie in China nog altijd zorgen baart. Het land kampt met overproductie en grote delen van het bedrijfsleven hebben problemen met de winstgevendheid. Waar de Chinese economie de afgelopen jaren een krachtige motor is geweest voor de wereldeconomie, hapert deze nu.

Daarnaast is er nog de deflatoire druk van een hoge dollar en een lage olieprijs. Al met al is het echter het meest waarschijnlijk dat de twee scenario's – woekerinflatie en deflatie – elkaar ook de komende jaren in evenwicht zullen houden, schrijft Fidelity.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie