Nieuws

Pictet verandert water in goud

De wereldbevolking groeit, en gebruikt steeds meer water. Dat levert kansen op voor beleggers, zo bewijst Pictet-Water.

Water, of liever gezegd: het gebrek daaraan, wordt een nieuw jachtterrein voor beleggers. In 2050 telt de wereld negen miljard inwoners, met een veel hogere gemiddelde levensstandaard en een veel grotere behoefte aan water (zie grafiek). De productie van energie zal in 2035 35% zijn gegroeid, en daarvoor is 85% meer water nodig.

Andere grootverbruikers zijn fabrikanten van voeding en medicijnen, en overheden die hun waternetten moeten vernieuwen. Dat schrijft Pictet ter promotie van Pictet-Water, een fonds dat al veertien jaar bestaat en inmiddels 2,5 miljard euro beheert.

Sinds de oprichting boekte het een cumulatief rendement van bijna 120%, tegen 13,5% voor zijn benchmark, de MSCI World. Het gemiddelde jaarrendement in die periode was 5,70% voor Pictet-Water en 0,90% voor de MSCI World. Daarvoor betalen beleggers, volgens de site van Morningstar, een TER van 1,97% per jaar. De vergelijking met de wereldaandelenindex - die een heel andere samenstelling kent - dient natuurlijk alleen ter indicatie.

De problemen met water zijn legio, ook in de ontwikkelde landen. De VS beschikken over een sterk verouderd waternet. De investeringen in vernieuwing blijven 30% achter bij wat nodig is. Begin dit jaar moest American Water 300.000 mensen vragen enkele dagen geen kraanwater te drinken na een methanollekkage. Een hittegolf in 2003 dwong Franse kerncentrales hun productie te verlagen: het koelwater uit de Rhône was te warm geworden. 

China gaat in 2011-2015 zestig miljard dollar investeren in waterzuivering. Makers van sensoren en andere geavanceerde apparatuur ter controle van waterleidingen, en dienstverleners die de netten kunnen onderzoeken en analyseren, kunnen de komende jaren dan ook een forse groei tegemoet zien. Pictet-Water belegt in bedrijven zoals Veolia, Thermo Fisher (instrumenten voor chemische analyse) en Müller Water (fabrikant van waterleidingnetwerken). 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie