Nieuws

Zet geluid RTL Z uit, denk zelf na

Vergeet de winst bij verkoop en kijk liever naar het inkomen uit een belegging. Vijf nieuwe lessen van Warren Buffett.

In 1986 kocht Warren Buffett voor 280.000 dollar een boerderij in Nebraska. Uit de boedel van een failliete spaarbank, nadat een speculatiezeepbel in landbouwgrond in het Amerikaanse Midden-Westen was geklapt. Achtentwintig jaar later is Buffett's boerderij 1,4 miljoen dollar waard en maakt hij ieder jaar drie keer zoveel winst als ten tijde van de aanschaf. "Ik weet nog steeds niets van boeren en ik ben er pas twee keer geweest," knipoogt Buffett.  

Deze anekdote vertelt het Orakel van Omaha in zijn fameuze jaarlijkse brief aan de aandeelhouders van zijn beleggingsvehikel Berkshire Hathaway. De brief voor 2014, die altijd het jaarverslag van Berkshire opent, is nog niet gepubliceerd, maar het zakenblad Fortune heeft de hand weten te leggen op een uittreksel. Een andere investering waarover hij in dit fragment vertelt, is een bedrijfsgebouw in New York dat hij in 1993 samen met anderen kocht. 

Ook dat pand, gunstig gelegen pal naast New York University, was op de markt gekomen na het klappen van een zeepbel, dit keer in commercieel vastgoed. In beide gevallen ging het om relatief bescheiden investeringen die zwaar onder hun normale waarde te koop kwamen. "Deze beleggingen hadden geen downside en in potentie een enorme upside," schrijft Buffett. Het blog Business Insider ontleent vijf lessen aan diens relaas over deze twee aankopen: 

1. Je hoeft geen deskundige te zijn om fatsoenlijke rendementen te behalen. Maar je moet wel je beperkingen kennen en de zaken simpel houden, voegt Buffett daar haastig aan toe. 

2. Concentreer je op de toekomstige productiviteit van je beleggingen. Niemand kan voorspellen voor hoeveel je een belegging in de toekomst zult kunnen verkopen. Maar je kunt wel uitrekenen wat voor inkomen het je per jaar kan opleveren. De boerderij in Nebraska leverde in 1986 ieder jaar 10% meer op dan hij kostte. Sindsdien zijn de prijzen van maïs en soja fors gestegen, en is de boerderij steeds efficiënter gaan functioneren. 

3. Beleg vooral omdat je winst verwacht bij een toekomstige verkoop. Besef alleen wel dat je dan aan het speculeren bent. Er is een fundamenteel verschil tussen de quick buck en beleggen vanwege een jaarlijks terugkerend inkomen. 

4. Spelletjes worden gewonnen door naar het speelbord te kijken, niet naar het scorebord. Buffett deed zijn twee bescheiden vastgoedbeleggingen alleen maar vanwege het inkomen dat hij ermee kon verdienen. De vaak hevige schommelingen in hun marktwaarde interesseerden hem geen fluit. 

5. Luisteren naar de macro- en marktvisies van anderen is tijdverspilling. Het is zelfs gevaarlijk, omdat het je eigen beeld van de werkelijkheid kan vervormen. Draai CNBC, Bloomberg, Fox Business en RTL Z op mute en vorm je eigen mening: het is een van de favoriete geboden van de oude meester. 

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie