Fondsportret
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

Fondsportret: T. Rowe Price Global High Income Bond

Het T. Rowe Price Fund SICAV Global High Income Bond Fund biedt beleggers, anders dan de meeste andere wereldwijde high yield fondsen, toegang tot een echt mondiaal universum dat circa 5 biljoen dollar aan hoogrentende obligaties uit alle delen van de wereld omvat.

De markt voor high yield obligaties wordt mondiaal

Tien jaar geleden werd de high yield markt gedomineerd door Noord-Amerikaanse emittenten, maar inmiddels is de markt veel breder en internationaler geworden met bedrijven uit Europa en opkomende markten.

Dat komt vooral doordat de uitgifte buiten de VS is toegenomen terwijl de Amerikaanse high yield-obligatiemarkt sinds 2016 iets gekrompen is — trends die naar verwachting zullen aanhouden.

De omvang van de Europese high yield-markt is sinds 2008 meer dan verviervoudigd en bedraagt nu ruim een derde van die van de Amerikaanse markt. Bovendien heeft de Europese markt veel minder exposure naar energiegerelateerde sectoren, wat gunstig kan zijn als de grondstoffenprijzen dalen.

In opkomende markten is de high yield-markt eveneens sterk gegroeid en heeft nu een omvang van bijna een biljoen dollar. Hier wordt de bedrijfsobligatiemarkt vooral gebruikt om bestaande leningen tegen gunstigere voorwaarden te herfinancieren.

De bedrijven hebben vaak een gezondere balans dan in de ontwikkelde markten, met minder vreemd vermogen en een betere verhouding tussen kasstroom en schulden. Ook bieden bedrijfsobligaties uit opkomende markten gemiddeld een hogere credit spread¹.

Diversificatievoordelen maken resultaten met minder risico mogelijk

Een actief beheerde wereldwijde high yield-portefeuille kan profiteren van niet-synchroon lopende kredietcycli, verschillen in relatieve waarde en rendementsverschillen tussen regio’s, zonder dat de volatiliteit hoger hoeft te zijn dan bij een op de VS gerichte strategie.

Het T. Rowe Price Fund SICAV Global High Income Bond Fund is als volgt belegd: circa 50% in Noord-Amerika, 25% in ontwikkelde Europese markten, en 25% in opkomende markten.

De drie managers die de portefeuille beheren, zijn elk gespecialiseerd in een van deze regio’s. Zij bouwen een mondiaal gespreide portefeuille op van circa 150 namen, die naar onze overtuiging de beste kans bieden om te profiteren van specifieke marktinefficiënties en idiosyncratische gebeurtenissen.

Ze worden ondersteund door een internationaal onderzoeks- en handelsteam verspreid over de VS, Europa en Azië, en hanteren een sterk samenwerkingsgericht beleggingsproces dat tot doel heeft inefficiënties en onrealistische waarderingen op te sporen door middel van top-down sector- en regio-analyses.

“Wij zijn van mening dat wij door middel van fundamenteel onderzoek goed geleide bedrijven kunnen vinden die in staat zijn hun kredietprofiel te verbeteren.”

– Mike Della Vedova

Bij onze analyse van het high yield universum zoeken we naar obligaties die worden uitgegeven door bedrijven waar we fundamentele verbetering of een duidelijke (maar nog niet gerealiseerde) katalysator voor verbetering zien en bedrijven die hun schuld aan het afbouwen zijn.

Elke mogelijke belegging wordt kritisch beoordeeld op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve bedrijfsanalyse, een sectoranalyse, de waardering en technische factoren. Ons actieve bottom-up selectieproces kan leiden tot sterk overwogen of onderwogen posities in landen, regio’s en sectoren.

Het valutarisico van niet-dollarbeleggingen wordt afgedekt, zodat onze credit-selectie bepalend is voor het rendement.

Wereldwijde high yield obligaties als kernallocatie

De idiosyncratische aard van het wereldwijde high yield universum biedt vruchtbare kansen om alfa te genereren. Naarmate de wereldwijde credit-markten zich verder ontwikkelen, zouden beleggers naar onze mening een mondiale high yield portefeuille als kernallocatie moeten overwegen.

Daarmee krijgen ze toegang tot alle kansen in het sub investment-grade universum en kunnen ze profiteren van onjuiste waarderingen die het gevolg zijn van de altijd aanwezige economische en politieke onzekerheden in de wereld.

T. Rowe Price Funds SICAV – Global High Income Bond Fund

  • Introductiedatum: 4 juni 2015
  • Fondsvermogen (31-12-2019): 227 miljoen dollar
  • Basisvaluta: dollar
  • Portefeuillebeheerders: Mike Della Vedova, Michael Connelly, Samy Muaddi

Belangrijkste risico’s

De volgende risico’s zijn materieel relevant voor het fonds dat in dit materiaal wordt beschreven (zie het prospectus voor meer informatie):

Transacties in effecten uitgedrukt in buitenlandse valuta’s kunnen onderhevig zijn aan wisselkoersschommelingen. Deze kunnen de waarde van een belegging beïnvloeden. Schuldeffecten kunnen blootstaan aan nadelige veranderingen in de vermogenspositie als gevolg van afwaardering of wanbetaling. Dit kan de waarde van een belegging beïnvloeden.

Beleggingen in high yield-obligaties brengen een hoger risico mee. De rendementen kunnen volatieler zijn dan andere, meer ontwikkelde markten als gevolg van veranderingen door markt-, politieke en economische omstandigheden.

¹ De creditspread meet het verschil tussen het rendement van een obligatie met kredietrisico en dat van een staatsobligatie van hoge kwaliteit met een vergelijkbare looptijd.

De impact van het coronavirus