Fondsportret
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Fondsportret Parvest Bond World Emerging

Scheiding tussen alpha en bèta leidt tot de beste resultaten

“Door alpha en bèta in ons beleggingsproces te scheiden, komen we tot de beste beleggingsbeslissingen en meest optimale risicoallocatie”, zegt Bryan Carter, Hoofd Emerging Markets Fixed Income van BNP Paribas Asset Management.

Waar bèta omgaat met het marktrisico dat beleggers in een benchmark lopen, kan een op alpha gerichte aanpak juist voor extra outperfomance zorgen.

Het Parvest Bond World Emerging-fonds belegt in schuldpapier uit opkomende markten. Het is een total return-fonds, waarin drie soorten EM-obligaties vertegenwoordigd zijn: lokale valuta-obligaties, bedrijfsobligaties en dollargenomineerde staatsobligaties.

Over de afgelopen twee jaar droegen deze respectievelijk 25%, 40% en 35% bij aan de performance¹.

Eigen vakgebied

Carter gaat dieper in op de strategie: “Aan de alpha-kant speuren onze diverse portfoliomanagers de markt af naar mispricings en andere opportuniteiten om waarde voor de klant te creëren.”

Elke portfoliomanager heeft daarbij zijn eigen vakgebied en belegt in één van de specifieke activaklassen, te weten valuta's (FX), lokale rentes, bedrijfs- en staatsobligaties, legt Carter uit.

“Het alpha-deel, dat zich kenmerkt door een actieve, bottom-up gedreven selectie, draagt over langere tijd gemeten zo’n 80% bij aan het fondsrendement.” Aan de bèta-kant houdt Carter zelf het overzicht en bepaalt hoeveel bèta-exposure het fonds in het totaal neemt.

Fundamentele kracht

“Zonder specifieke investeringsbeslissingen te nemen bínnen de soorten activa, kan daarbij de ene keer meer nadruk op duration liggen en de andere keer juist meer op FX.” Hij benadrukt het belang van de dynamiek tussen de verschillende schuldinstrumenten.

“Eind vorig jaar vonden wij de spreads tussen staatsobligaties uit opkomende landen en de VS te krap worden en hebben toen onze bètapositie in opkomende marktenobligaties opgetrokken van neutraal naar overwogen. Dat deden we door selectief staatsobligaties in harde valuta's bij te kopen.”

Voor opkomende landen met een hoge rente en solide fundamentele factoren blijft hij optimistisch. Het fonds is daarom bijvoorbeeld overwogen in Argentijnse staatsobligaties. “Na een decenniumlange afwezigheid op de obligatiemarkt is het land erin geslaagd om de schulden drastisch te verlagen. Tegelijkertijd stelde de nieuwe regering de Argentijnse economie meer open en hield het de fiscale uitgaven in toom. De daarmee opgebouwde goodwill werd gebruikt om weer obligaties uit te geven, die vanwege het aanzienlijke aanbod relatief goedkoop waren.”

Bryan Carter, Hoofd Emerging Markets Fixed Income van BNP Paribas Asset Management

Gecharmeerd van Suriname

Hij verwacht dat met de afname van het aantal uitgiftes de obligatiekoersen op den duur zullen oplopen. In Zuid-Amerika is Carter ook gecharmeerd van Suriname, dat tot een jaar geleden nog nooit een obligatie op de internationale markt uitgaf.

“Er zijn niet veel banken die een nieuwe uitgever ondersteunen en weinig analisten die er aandacht aan besteden. Daardoor komt een nieuwe uitgifte vaak vrij goedkoop op de markt. De obligatie kwam met een coupon van rond de 9%. Dat is een geweldig rendement voor een land met een zeer sterke betalingsbalans, die duurzaam wordt ondersteund door de export van grondstoffen zoals goud.”

Carter ziet nu ook kansen in het Midden-Oosten. In Saoedi-Arabië bijvoorbeeld: “Als onderdeel van een geconsolideerd investeringsplan is het land – naast het privatiseren en openstellen van delen van de economie – ook begonnen met het uitgeven van schuldpapier voor beleggers wereldwijd. Dat aanbod zorgt voor een mooi rendement op schuldpapier van zeer goede kwaliteit. We zien vergelijkbare ontwikkelingen in Qatar, Koeweit, Bahrein en Oman. Dus in die regio zijn we overwogen.”

Hulp van dalende dollar

Strategisch ónderwogen is het fonds in Zuid-Korea, Turkije en Colombia, omdat die landen wat zwakker staan door hun mindere betalingsbalans, aldus Carter.  Ondanks zijn positieve kijk op EMD als geheel ziet Carter gevaar in het stagneren van de wereldeconomie.

“We lopen tegen het einde aan van een zeer lange groeicyclus, waarin de VS economie meer dan een decennium lang groeide. Mijn grootste zorg is de onzekerheid over hoe een volgende recessie eruit ziet; moeten we ons voorbereiden op een financiële crisis of loopt het met een sisser af waar onevenwichtigheden op een ordelijke manier worden rechtgezet?”

Tot het zover is, neemt de kans toe op oververhitting van de Amerikaanse economie, op wereldwijd aantrekkende inflatie en op een scherpe daling van de dollar, aldus Carter. “Zeker gezien de oplopende schulden in de VS, die alleen met inflatie en een devaluatie van de dollar nog enigszins te beteugelen zijn.”

Valuta van opkomende landen met een lage schuldenlast kunnen volgens hem het meeste profiteren van een scherp lagere dollar. ”Voor EM FX als geheel zou een appreciatie van 10% ten opzichte van de dollar gedurende de komende een of twee jaar mij niet verbazen.” 

¹ Bron: BNP Paribas Asset Management


Fondsfeiten Parvest Bond World Emerging

 • Morningstar: 4 sterren
 • ISIN: LU0111464060
 • Fondsmanager: Bryan Carter
 • Introductiedatum: 18 september 1998
 • Beheerd vermogen: 357 miljoen  dollar per 7-5-2018
 • Strategie: Het fonds belegt voornamelijk wereldwijd in vastrentende effecten op markten van landen die nog in ontwikkeling zijn, onder andere in Oost-Europa, Latijns-Amerika, Azië en Afrika.
 • Basisvaluta: dollar
 • Benchmark: JPM EMBI Global Diversified (USD) RI
 • Sharpe ratio (gemeten over drie jaar): 0,72
 • Informatieratio (gemeten over drie jaar): -0,77
 • Volatiliteit (gemeten over drie jaar): 5,41%
 • Lopende kosten: 0,93% (raming per 15 maart 2018)
 • Rendement drie jaar (geannualiseerd in dollar): 4,75%, benchmark: 5,79% (29-3-2018)

Bron: BNP Paribas Asset Management, 29 maart 2018

Risicostatistieken¹ Parvest Bond World Emerging Benchmark
Volatiliteit 5,41% 5,24%
Trackingerror 1,36% -
Sharperatio 0,72% 0,94%
Informatieratio -0,77% -%

Bron: BNP Paribas Securities Services;  ¹ Per 29 maart 2018, periode 3 jaar: frequentie: maandelijks. 

  Nettorendement fonds (geannualiseerd) Benchmark
Twaalf maanden 5,01% 4,32%
Drie jaar 4,75% 5,79%
Vijf jaar 2,88% 4,68%
Sinds oprichting 8,61% 9,96%

Bron: BNP Paribas Securities Services, 29 maart 2018. Het rendement kan door valutaschommelingen hoger of lager uitvallen. 

Top 5 landen Weging fonds
Argentinië 8,57%
Eqypte 5,68%
Mexico 5,09%
Brazilië 4,35%
Israël 3,84%

Totale belegging: 99,02%. Bron: BNP Paribas Securities Services, 29 maart 2018. 

Top 5 sectoren Fonds
Staatsemmitenten 70,83%
Olie en gas 10,80%
Metaal en mijnbouw 4,81% 
Nutsbedrijven 4,43%
Niet-geclassificeerd 2,97%

Bron: BNP Paribas Securities Services, 29 maart 2018. 

Top 10 posities Fonds
Panama 9,38 01/04/2029 2,86%
Kazmunaygas Nat 4,75 19/04/2027 2,61%
Israel Electric Corp 7,75 15/12/2027 2,40%
CBB Inter Sukuk 6,27 22/11/2018 2,22%
Dominican Republ 6,88 29/01/2026 2,13%
Egypte 5,75 29/04/2020 2,04%
Petrobras 8,75% 16-23/05/2026, 8,75 23/05/2026 1,94%
Argentina 7,5% 17-22/04/2026 7,50 22/04/2026 1,78%
Peru 8,75 21/11/2033 1,77%
Uruguay 7,625% 06-21/03/2036 21/03/2036 1,74%

Aantal posities in portefeuille: 139. Bron: BNP Paribas Securities Services, 29 maart 2018. 

Dit artikel is geschreven op 8 mei 2018. 

 

Brexit