Nieuws

Rente dichtbij keerpunt, aandelen niet goedkoop

BNP Paribas AM verwacht dat de Amerikaanse rente dichtbij zijn toppunt is. Dat is goed nieuws voor de beurs. Toch blijft de Franse vermogensbeheerder zich grote zorgen maken over aandelen.

We laten een van de slechtste beursjaren sinds de Tweede Wereldoorlog achter ons met een bloedbad in groeiaandelen en obligaties. Wordt het in 2023 beter? Maya Bhandari, hoofd van de afdeling multi-asset bij BNP Paribas AM, blijft voorzichtig ten aanzien van aandelen, hoewel Amerikaanse technologieaandelen volgens haar zo langzamerhand aantrekkelijk beginnen te ogen. Wat betreft obligaties ziet zij met name in Europa kansen in bedrijfsobligaties.

Dat schrijft Bhandari in de Outlook van BNP Paribas voor 2023. Even afgezien van eventuele zwarte zwanen zijn er volgens haar drie zaken doorslaggevend voor de markten in 2023:

  1. Wanneer maakt de Federal Reserve de draai naar het in vooruitzicht stellen van renteverlagingen in plaats van verhogingen?
  2. Hoe diep wordt de recessie en wat zijn de gevolgen voor de bedrijfsresultaten?
  3. Hoe groot is het disruptieve effect van de geopolitieke strijd tussen China, VS, Europa en Rusland?

Wachten op de pivot

Bhandari denkt dat het kantelpunt of pivot voor de Fed niet ver weg is. "Our judgment is that the odds of a quicker, sharper policy pivot are mounting, and prospectively quite fast.”

Wanneer quite fast is, zegt Bhandari er niet bij, maar feit is dat er naast de hoge rente meerdere dempende factoren in het verschiet liggen voor de inflatie en de groei.

Als het draaipunt inderdaad vlot komt, dan is dat volgens Bhandari in ieder geval gunstig voor high-quality Europese bedrijfsobligaties. Deze hebben grote klappen gekregen in 2022, terwijl de kans op wanbetaling klein is. De markten gaan nu uit van een default rate van 10%. Dat is volgens Bhandari veel te hoog gezien de sterke balans van deze bedrijven. De obligaties zijn dus goedkoop en kunnen tegen een stootje als de recessie komt.

Recessie drukt winsten

Daarmee komt Bhandari bij de reden waarom zij minder positief is over aandelen. Zij denkt dat veel mensen het effect onderschatten van een recessie op de bedrijfsresultaten. Zij verwacht verder dat een daling van de huizenprijzen de consumentenbestedingen zal drukken.

Als dat klopt dan zijn de analistenverwachtingen voor toekomstige koers/winstverhoudingen (forward P/E) te rooskleurig en aandelen dus helemaal niet zo goedkoop als soms wordt voorgespiegeld. De grootste zorgen maakt Bhandari zich over Europa. Over China en Japan is ze positiever. Hetzelfde geldt voor Amerikaanse technologieaandelen.

Geopolitieke consequenties wegen zwaar

Tenslotte zijn er nog de lastig te voorspellen geopolitieke ontwikkelingen. Hoelang blijft Rusland Oekraïne nog terroriseren? Wat gebeurt er in de verhoudingen tussen de VS, China en Taiwan? En hoe zit het met andere handelsrelaties zoals die tussen de VS, EU en het VK?

Bhandari houdt het erop dat de risico’s van geopolitieke conflicten hoog blijven. Daar moet dus rekening mee worden gehouden bij de risico-opslag voor effecten. Snelle oplossingen zijn er niet te verwachten. 

Maya Bhandari
Maya Bhandari van BNP Paribas AM


De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie