Column

Aegon AM ziet het positief in

In de outlook van Aegon AM voor de komende vier jaar kunnen beleggers in alle beleggingscategorieën mooie rendementen tegemoet zien. Dat vertelde CIO Olaf van den Heuvel van Aegon AM Nederland tijdens de webinar, getiteld Look beyond economic factors.

“Centrale banken hebben er lange tijd alles aan gedaan om de inflatie op te jagen. Dat speelde de financiële markten in de kaart. Toen kwam de covidpandemie. Overheden namen het stokje van de centrale banken over en kwamen met enorme financiële steunpakketten om de economie te ondersteunen. Die aanpak was heel succesvol.

Maar door de inval van Rusland in Oekraïne begin 2022 explodeerde de energieprijs. Tegelijkertijd openden economieën waardoor de inflatie nog eens extra steeg, met als gevolg dat centrale banken de rentes in korte tijd fors verhoogden.

Olaf van den Heuvel
Olaf van den Heuvel van Aegon AM

Geen diepe recessie 

Het strikte monetaire beleid werpt zijn vruchten af. Zowel de productie- als de dienstensector zijn flink geraakt. Desondanks verwachten wij geen diepe recessie. Bedrijven zitten veelal goed bij kas. Daarnaast is nog altijd veel overheidssteun van kracht. De sterke arbeidsmarkt ondersteunt consumentenuitgaven. Positief is ook dat de inflatie daalt. Er is volgend jaar zelfs de mogelijkheid van deflatie.

"De komst van generatieve AI moet niet worden onderschat"

Economische groei wordt grotendeels bepaald door arbeidsproductiviteit en de ontwikkeling van de beroepsbevolking. De komst van generatieve AI moet niet worden onderschat. Dat zal leiden tot een grote groei van productiviteit zonder dat dit overall ten koste zal gaan van het aantal arbeidsplaatsen. Vergijzing is natuurlijk wel een rem op toekomstige economische groei.

Alles kan stijgen

Over de meeste beleggingscategorieën zijn we positief. Dalende rentes spelen de obligatiemarkt in de kaart. Volgens ons zijn rentes nu iets te hoog. Vooral voor Europese credits ziet het er positief uit. De spreads zijn momenteel hoger dan het historisch gemiddelde. Ook in de alternatieve kredietmarkt zien wij de komende jaren mooie rendementen.

Spreads zijn royaal

In de aandelenmarkt bestaat tegenwoordig een tweedeling: de Magnificent Seven tegen de rest. Die zeven megacaps maken inmiddels de helft van de beurswaarde van de hele S&P 500 uit. Deze bedrijven hebben geen last van duurdere kredietverlening. Zij zitten op een berg cash. Doordat beleggers zo gericht zijn op deze zeven techgrootheden zijn de waarderingen van de rest van de S&P 500 wel gedaald.

Hoewel verschillende CEO's van grote Europese bedrijven, die ik recent sprak, niet al te positief zijn over de nabije toekomst en we momenteel hier in Europa in een recessie verkeren, hoeven beleggers niet te wanhopen. Tijdens recessies gingen aandelen in de helft van de gevallen omhoog. Daarnaast beoordelen wij de aandelenwaarderingen als relatief goedkoop. De winstgevendheid van bedrijven is nog altijd sterk.

"Tijdens recessies gingen aandelen in de helft van de gevallen omhoog"

Wij houden voor de komende vier jaar rekening met een gemiddeld aandelenrendement van ca. 7,5% per jaar. Dat is behoorlijk in een tijd van zwakke economische groei."

De rendementsverwachtingen van Aegon


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie