Column

Kracht Amerikaanse economie blijft verrassen

Natixis IM verhoogt de economische verwachtingen voor de VS. De hoge consumentenbestedingen zijn een belangrijke reden, net als de overheidsmiljarden van de regering. Dat wil niet zeggen dat de vermogensbeheerder enthousiast is over Amerikaanse aandelen.

Wat is dat toch met de Amerikaanse economie? Midden vorig jaar waren de meeste analisten het er nog over eens dat de VS, met de toen hoogste inflatie in 40 jaar, niet zou kunnen ontsnappen aan een recessie, waarschijnlijk een diepe. 

Er was angst voor faillissementen, crashende beurzen en massa-ontslagen. Maar het is allemaal uitgebleven. De economie tuft lekker door, de werkloosheid is extreem laag en van een faillissementsgolf is geen sprake. En dat ondanks de historische renteverhoging met 525 basispunten door de Fed.

Somber en koopbelust

Hoe kan dat? Waarom is de Amerikaanse economie zoveel sterker dan de rest van de wereld? Hoe is het mogelijk dat, ondanks de verrassend positieve economische ontwikkeling, de Amerikanen zo somber zijn?

Uit enquetes blijkt dat meer dan 40% van de kiezers die in 2020 op Joe Biden hebben gestemd, denkt dat ze er door de hoge inflatie nu slechter voor staan dan toen. Bijna 80% van de Amerikanen vreest dat hun kinderen armer zullen zijn dan zij zelf.

Natixis Investment Managers zoekt in een recent rapport de oorzaken voor de hoge groei desondnaks bij de consument, die ondanks alle somberte het geld laat rollen. Daarbij leunt de Amerikaanse economie in vergelijk met andere landen relatief veel op de consument. Die blijkt relatief immuun voor de hoge rente.

Renteverhogingen werken nog niet door

Dat kan komen door loonsverhogingen, maar ook doordat het in de VS gebruikelijk is om langlopende leningen af te sluiten. Dat geldt voor zowel bedrijfskredieten als consumenten die bijvoorbeeld geld nodig hebben voor een nieuw huis. Het duurt daardoor langer totdat renteverhogingen doorwerken in de macro-economische data.

Verder zou een rol kunnen spelen dat de VS sneller is met het invoeren van nieuwe technologieën. Er is ook veel steun voor het bedrijfsleven van de regering van Joe Biden, via de zogeheten inflation reduction act. de Amerikaanse regering doet duidelijk niet mee aan het verkrappende beleid van de Fed. Sterker, met werkt elkaar flink tegen.

Economische ramingen

Bij Natixis hebben ze de ramingen voor de VS in ieder geval naar boven bijgesteld, maar er wordt nog altijd van uitgegaan dat de rente uiteindelijk zijn sporen zal nalaten.

Voor dit jaar gaan Natixis uit van een groei van 2,1%. In 2024 blijft daar nog maar 0,3% van over. De VS zit dan weer op hetzelfde niveau als de eurozone. Het verschil is dat de eurozone in 2023 niet verder komt dan 0,6%, met sommige landen die zelfs krimpen.

Die krimp geldt volgens Natixis niet voor het VK. Dat is de enige andere regio waar Natixis voor 2024 positiever over is geworden. De economische groei kan in het VK oplopen van 0,4% naar 0,5%.

Beleggingsimplicaties

Wat betekenen de macroverwachtingen voor de beurs? Over aandelen is Natixis in het algemeen tamelijk somber. Zowel Europese als Amerikaanse aandelen zitten tussen Hold en Sell in, waarbij Amerikaanse aandelen iets kansrijker worden geacht. Positief is Natixis eigenlijk alleen over aandelen uit Zuid-Amerika. Reden? Centrale banken zijn er al begonnen om monetair te stimuleren.

Over obligaties is Natixis positiever. Dat geldt vooral voor staatsobligaties. Recessie-angst en dalende inflatie maken de kans groot dat rentes weer zullen dalen. Dat speelt vooral langlopende obligaties in de kaart. 

Ten slotte verwacht Natixis dat de euro weer wat sterker zal worden tegenover de dollar. Argument voor deze trade is vooral dat de ECB langer zal doorgaan met verhogen dan de Fed. Dat de Amerikaanse economie nu beter draait dan de Europese werkt natuurlijk wel in het voordeel van de dollar.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Impact beleggen