Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Nederlandse tienjaars slecht grens 3%

Ieder signaal van afzwakkende groei moet tot lagere lange rentes leiden, schrijft senior beleggingsstrateeg Erik Schmahl van Rabobank. Daar is volgens collega Diemer de Vries van Optimix nog even het wachten op. Hij voorspelt op korte termijn nog hogere rentes.

"Onder centrale bankiers bestaat nog veel angst voor inflatie. Dat bleek onlangs maar weer toen beleidsmakers in het Portugese Sintra bijeenkwamen om het monetair beleid te bespreken. Weliswaar neemt de inflatie af in grote delen van de wereld, maar het niveau van de kerninflatie is nog te hoog. De discussie spitste zich toe op hoe dit aan te pakken.

De Europese Centrale Bank (ECB) en de Fed gaven aan voornemens te zijn nog wel twee renteverhogingen door te voeren. Ook willen ze de rentetarieven langere tijd hoog houden. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) pleitte bovendien voor een minder stimulerend begrotingsbeleid door overheden.

Toch lijken beleggers niet erg bevreesd. De renteverhogingen voor eind deze maand zijn wel goeddeels ingeprijsd, maar de tweede rentestap die in Sintra werd aangekondigd, wordt door beleggers als een stuk minder waarschijnlijk gezien. De cijfers wijzen erop dat beleggers erop rekenen dat de rente in de VS over een jaar al lager zal staan.

Erik Schmahl van Rabobank Investment Office

Inflatietrends zijn gunstig

Het is de vraag of die lagere rente een luchtkasteel is. Een studie van de Zwitserse bank UBS laat zien dat de inflatie wereldwijd nu beneden het niveau is beland dat voor de pandemie gold. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de fors gedaalde energieprijzen. Maar ook de stijging van de kerninflatie is inmiddels volgens UBS al met twee derde teruggelopen. Drie maanden geleden was dat maar een kwart.

"Ook de stijging van de kerninflatie is inmiddels volgens UBS al met twee derde teruggelopen"

De inflatie in de VS komt dan ook steeds meer op een niveau waarbij de Fed het zich kan permitteren te pauzeren. De centrale banken willen echter voorkomen dat ze onvoldoende waakzaam overkomen. Daarom blijft de communicatie gericht op afremmen.

Voor de ECB is de oorlog in Oekraïne en de verstoring van de energieprijzen een aanvullende verstorende factor geweest, terwijl het inflatieprobleem voor de VS meer samenhangt met de coronapandemie. Omdat de energieprijzen zo fors zijn gedaald, gaat hier de komende tijd echter een dempend effect van uit.

Dat de markt inmiddels niet veel meer renteverhogingen inprijst dan de vrijwel zekere verhogingen van eind deze maand, is daarmee niet zo verrassend. Als uit de data blijkt dat de economie aan het afkoelen is, zal de lange rente verder kunnen dalen, ondanks de retoriek van de centrale banken.

Optimix: Eerst gaat de rente nog even omhoog

Inmiddels is de Nederlandse tienjaars sinds lange tijd boven drie procent uitgekomen. Volgens Diemer de Vries, Optimix zal het daar niet bij blijven.

Is dit een trend die doorzet?
"Wij denken van wel. Het omvallen van regionale banken in de VS zorgde voor een rentedaling, nu is de trend hervat. De inflatie blijft aan de hoge kant, de werkloosheid laag en de economie draait vooralsnog goed. Dat tezamen vraagt om verdere monetaire verkrapping. De lange rente is een afspiegeling van de korte rente(s) en heeft daarom naar onze mening opwaarts potentieel.

Wat is nodig om de rente te laten dalen?
"Als een recessie aanstaande is, zal de rente dalen. Daarvoor dienen economische seinen op rood te gaan, maar dat is nog niet het geval."

Ontwikkeling Nederlandse tienjaarsrente

 


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie