Column

De Indiase olifant gaat rennen

India is op weg een economische supermacht te worden. Om het potentieel volledig te benutten, moet er wel meer worden geïnvesteerd, zegt Monica Defend van Amundi AM, die positief is over Indiase aandelen en obligaties.

India wordt door economen wel eens vergeleken met een olifant. Groot, machtig en sterk, maar ook traag en lomp. De laatste jaren viel dat laatste echter reuze mee. “De Indiase olifant begint te rennen”, schreef het IMF al in 2018. 

Met groeipercentages van gemiddeld tussen de 6% en 7% scoort India al jaren beter dan bijvoorbeeld China. Ook voor dit jaar verwacht het IMF weer een bbp-groei richting de 6%. Geen van de andere wereldeconomieën komt daar in de buurt. 

Monica Defend
Monica Defend van Amundi AM

Economische reuzestappen

De omvang van de economie spreekt boekdelen. Het bbp passeerde in 2007 voor het eerst de grens van 1000 miljard dollar. In 2015 volgde de tweede biljoen en inmiddels ligt het bbp boven de 3 biljoen dollar. Het zijn reuzestappen die passen bij een olifant.

En passant werd China gepasseerd als het meest bevolkingsrijke land ter wereld. Het logische gevolg is dat India een steeds groter aandeel in de wereldeconomie krijgt. De verwachting is dat in 2026 Duitsland wordt gepasseerd en in 2030 Japan. India hoeft dan alleen nog China en de VS voor zich te dulden.

Het zijn cijfers waar Monica Defend van Amundi Asset Management enthousiast van wordt. De financiële markten kijken altijd vooruit en als India de hoge groei vasthoudt, dan is er een grote upside voor aandelen en obligaties.

"Als India de hoge groei vasthoudt, dan is er een grote upside voor aandelen en obligaties"

Investeringen gezocht

Er zijn volgens haar nog wel wat hindernissen te overwinnen. De grote pluspunten zijn de demografie, verstedelijking en opkomende middenklasse. Wat India echter moet verbeteren, zijn de investeringen. Die moeten flink worden verhoogd. Alleen zo kunnen de demografische voordelen ten volle worden benut.

Er zijn onder andere investeringen nodig in het onderwijs en de infrastructuur. Bedrijven moeten over de hele linie worden aangezet tot meer investeringen.  

Defend: "Alle randvoorwaarden zijn aanwezig om een belangrijke motor voor de wereldeconomie te worden, maar om het volledige potentieel te benutten, moeten er nog wel enkele obstakels uit de weg worden geruimd.”

Weinig schuld

Wat helpt, is de relatief lage schuldquote van bedrijven (19% van het bbp) en de sterke balans van banken. Dat maakt het aantrekken van kapitaal door bedrijven eenvoudiger. 

Hetzelfde geldt voor de steun van de overheid, die net als de VS en Europa, prikkels wil geven aan een enkele toekomstsectoren, zoals halfgeleiders, E-auto’s en zonnepanelen. Dat gebeurt via zogeheten Production-Linked Incentives (de PLI-regeling) die als nevendoelstelling hebben om bepaalde industrietakken over te nemen van China.

Begrotingstekort moet wel lager

Een beperkende factor is het begrotingstekort. De overheid heeft momenteel een tekort van 6,4%. Dat moet in 2026 zijn teruggebracht naar 4,5%.

Defend denkt echter dat dit mogelijk is zonder te korten op bedrijfsprikkels, met behulp van een efficiënter belastingsysteem. “Slankere kostenstructuren en hervorming van de vennootschapsbelasting zouden op middellange termijn een sterke investeringscyclus moeten ondersteunen.”

Hogere winstgevendheid

Een interessante trend op de aandelenmarkt is dat er een verschuiving plaatsvind van Indiase large- naar smallcaps en valueaandelen. Defend denkt dat dit proces doorzet, zodra de inflatie afkoelt en de consumptie aantrekt.

Met de winstmarges gaat het sowieso de goede kant op. De bedrijfswinsten als percentage van het bbp stegen tussen 2018 en 2022 met 3,6 procentpunt, waarmee de neerwaartse trend van het vorige decennium is omgebogen.

"Met de winstmarges gaat het de goede kant op"

Mooie rentes

Ook de vooruitzichten voor vastrentende waarden zijn gunstig. De rente ligt bij de meeste looptijden boven de inflatie. Het reëel rendement is dus positief.

Tenslotte zullen een dalende inflatie, een relatief sterke binnenlandse groei, lagere energiekosten en een pauze in de renteverhogingscyclus naar verwachting een positief effect hebben op de wisselkoers van de roepie.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Impact beleggen