Gerben Lagerwaard werkt ruim 25 jaar in de financiële industrie. Begonnen op de trading afdeling, vervolgens naar de dealing room om sell side, equity sales te bedrijven. Nu is hij al ruim 10 jaar werkzaam i bij vermogensbeheerder State Street Global Advisors. In zijn huidige rol is hij verantwoordelijk voor alle relatie management and business development activeiten van en naar institutionele beleggers in continentaal Europa.
Column

Portefeuille-allocatie in onzekere tijden

Mede door de enorme terugval van liquiditeit is de wereldwijde economische groei volgens Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors dit jaar én volgend jaar kwetsbaar. Voor institutionele beleggers heeft hij vijf duidelijke allocatie-adviezen om deze periode goed door te komen.

1. Hoge rendementen in kortlopende Amerikaanse vastrentende waarden

De belangrijkste cyclische trends die beleggers de komende zes tot twaalf maanden kunnen verwachten zijn lagere rentes, steilere curves en wijdere spreads. Omdat de rest van de wereld een inhaalslag maakt op het verkrappingsbeleid van de Fed geven wij de voorkeur aan obligaties in de VS boven die in Europa of Japan.

In vergelijking met de afgelopen kwartalen zien wij nu weer meer mogelijkheden in vastrentende waarden. Het toevoegen van duration is zinvol en wij concentreren ons op middellange looptijden omdat de koers en de timing van centrale banken onzeker blijven en obligaties met langere looptijd minder waarde bieden. Wij blijven voorzichtig ten aanzien van bedrijfsobligaties waar onze voorkeur ligt op hogere kwalitiet, lagere beta en investment grade obligaties boven high yield.

Beleggers op zoek naar rendement moeten hun portefeuilles voorbereiden op de naderende piek van het rentebeleid: liquiditeit behouden en geduld bewaren in het signaleren van instapmomenten. Met dit in het achterhoofd moeten beleggers meer cash, hypotheek gedekte effecten en dividendaandelen aanhouden. De hogere rendementen in Amerikaanse en vooral kortlopende obligaties bieden beleggers de kans om hun portefeuille opnieuw te bekijken.

"Beleggers op zoek naar rendement moeten hun portefeuilles voorbereiden op de naderende piek van het rentebeleid"

2. Voorkeur voor Europese aandelen

Wij denken niet dat de aandelenrally de rest van 2023 kan aanhouden en verwachten een verdere verzwakking van de Amerikaanse bedrijfsresultaten. Wij maken ons zorgen over de verslechterende fundamentals, een zwakkere vraag naarmate de rente verder oploopt en de verhoogde druk op de marges door de nog steeds hoge inflatie.

Maar wij zijn optimistischer over Europese aandelen. De Europese winst- en omzetverwachtingen blijven opwaarts verrassen en de markten in de regio bieden een aanzienlijke korting ten opzichte van Amerikaanse aandelen. Een bescheiden inflatoire omgeving is ook gunstig voor waarde-aandelen die in Europese indices een relatief grote weging hebben.

"Europese aandelen bieden een aanzienlijke korting ten opzichte van Amerikaanse aandelen"

Hoewel ook value uit opkomende markten aantrekkelijk blijft en de kwaliteitsfactoren nu positief zijn, denken wij dat het zwakke prijsmomentum en het negatieve sentiment de algemene vooruitzichten schaden. Maar er zijn redenen om optimistisch te zijn over China, zoals ik nog zal uitleggen.

3. Aan de zijlijn blijven totdat de groei in China zichtbaar is

De heropening van China en het streven om via het monetaire en fiscale beleid een groei van 5% te realiseren, vormen een tegenwicht voor de gemengde vooruitzichten elders in opkomende markten. Wij staan echter liever aan de zijlijn totdat er meer duidelijkheid is over de haalbaarheid van de Chinese groeidoelstellingen. Tegelijkertijd blijven we ook de delicate relatie tussen de VS en China in de gaten houden.

Voor Chinese aandelen zien wij een stijging van zowel multiples als winsten. De consumentensectoren zouden het meest moeten profiteren van het door de consumptie gedreven herstel, terwijl de inspanningen om de toeleveringsketens terug te halen bepaalde technologienamen een duw zouden moeten geven.

4. Blijf voorbereid op een verzwakking van de USD

Met betrekking tot valuta's verwachten wij dat de USD neerwaarts beweegt. Dat geeft rugwind aan rendementen op niet-afgedekte, niet-Amerikaanse activa ten opzichte van Amerikaanse activa. Beleggers met een langetermijnhorizon kunnen dus overwegen hun posities in USD te beperken.

Voor de komende zes tot negen maanden geven wij vanwege het verhoogd risico op een ernstige economische vertraging de voorkeur aan de euro en de Japanse yen. Deze bieden de beste bescherming bij een harde landing van de wereldeconomie, problemen met het Amerikaanse schuldplafond of bij een geopolitieke schok.

"De euro en de Japanse yen bieden de beste bescherming bij een harde landing van de wereldeconomie"

5. Bescherming tegen neerwaartse risico’s als must-have

Onzekerheid en volatiliteit blijven een vast onderdeel van de financiële markten. Om de volatiliteit te doorstaan, raden wij beleggers aan om voor hun portefeuilles neerwaartse bescherming te overwegen.

Voor beleggers is het de grote vraag of de langdurige en gestage opwaartse marktstijging voorafgaand aan de meest recente terugval plaats maakt voor neerwaartse bewegingen of een meer langdurige daling. De bescherming tegen die neerwaartse beweging zou daarom ook een fundamenteel onderdeel van de portefeuille-allocatie moeten zijn.

State Street Global Advisors breng binnenkort zijn halfjaarlijks Global Markets Outlook uit, waar Gerben Lagerwaard voor deze column de nodige informatie heeft gehaald.

Impact beleggen