Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Een nieuwe kijk op risicobeheer is gewenst

Klassiek spreiden over aandelen en obligaties biedt niet langer de bescherming die dat eerder had, betoogt Michael Walsh van T. Rowe Price. 2022 was ook voor hem een eye-opener.

"Al voor het omvallen van Silicon Valley Bank in de VS en de redding van Credit Suisse in Europa was de prognose voor 2023 dat het een volatiel beursjaar zou worden. Natuurlijk moeten beleggers altijd omgaan met onzekerheden, maar de hoge marktvolatiliteit lijkt structureel.

De forse, synchrone dalingen van aandelen- en obligatiemarkten in 2022 geven aanleiding om traditionele, defensieve diversificatiestrategieën voor aandelen en obligaties te herzien. Dit is cruciaal voor beleggers die risico willen mijden via een defensieve portefeuille.

Michael Walsh
Michael Walsh van T. Rowe Price

De gouden tijd van spreiding

Een traditionele en bekende manier van risicobeheer is de diversificatie van een portefeuille met obligaties en aandelen, de bekende 60/40 en 50/50 portefeuilles. Het vastrentende deel van de portefeuille biedt inkomsten en risicobeperking, de aandelen bieden opwaarts potentieel. De lage correlatie tussen de twee beleggingscategorieën draagt bij tot de risicovermindering van gemengde portefeuilles.

Deze gemengde portefeuilles hebben lang voldaan aan de verwachtingen van beleggers die streven naar rendement met een lager risico. Het klimaat in 2010-2019 was bijzonder positief voor deze portefeuilles dankzij de stijgende aandelenmarkten na de wereldwijde financiële crisis in 2007-2008. Tegelijkertijd zorgde de dalende rente voor waardestijgingen van obligaties in de portefeuilles.

Rampjaar 2022

In 2022 kregen deze gemengde portefeuilles echter zware klappen. Zowel de aandelenmarkten als de obligatiemarkten namen een duikvlucht, waardoor negatieve rendementen ontstonden. Dit zal gevolgen moeten hebben voor de manier waarop deze beleggers met risico's omgaan. We moeten opnieuw kijken naar de correlatie tussen aandelen en obligaties.

De negatieve rendementen van 2022 zullen ook een impact hebben op de risicoperceptie, aangezien risicoclassificaties normaliter gebaseerd zijn op historische gegevens. Dit heeft gevolgen voor particuliere en institutionele beleggers, maar ook voor defensieve beleggingsfondsen.

Meer volatiliteit

Het risico van defensieve portefeuilles ligt nu namelijk waarschijnlijk significant hoger dan in eerdere periodes. Voor beleggers is dat belangrijke informatie. Nu de historische volatiliteit voor gemengde portefeuilles naar een hoger niveau is geklommen, en de kans groot is dat de hogere marktvolatiliteit structureel is, doen beleggers er goed aan om hun defensieve portefeuilles nog eens goed onder de loep nemen.

"De kans groot is dat de hogere marktvolatiliteit structureel is"

Zijn ze nog in overeenstemming met het gewenste risiconiveau? Daarnaast is het goed om bij diversificatie verder te kijken dan een simpele verhouding tussen aandelen en obligaties.

Wel hogere rendementen

Het goede nieuws: voor de komende jaren verwachten wij hogere rendementen in aandelen en obligaties. Beleggers die de volatiliteit goed kunnen beheersen, hebben betere rendementsvooruitzichten. Het marktrisico is echter duidelijk toegenomen. Gezien het wegvallen van de monetaire beleidssteun in de meeste grote economieën is dit waarschijnlijk een structurele verandering.

Wij denken dat de recente volatiliteitsniveaus het nieuwe normaal zijn en dat de periode 2010-2019 waarschijnlijk een uitzondering is geweest. Het is onwaarschijnlijk dat veel beleggers hierop voorbereid zijn."

Michael Walsh is Multi-Asset Solutions Strategist bij T. Rowe Price


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen