Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

De sterke en verrassende verbetering van de beleggingscase Europa

Tegen alle verwachtingen in blijven de vooruitzichten voor Europa verbeteren. Achim Unger, hoofd van het Benelux Investments Team bij J.P. Morgan Private Bank, geeft vijf sterke argumenten om positief te zijn over Europese aandelen. Ook DWS is enthousiast.

1. De groei is veel beter geweest dan verwacht

"Terwijl de regio leek te wankelen op de rand van een recessie op weg naar de winter, heeft de verbeterende energiedynamiek de krimp afgewend waarvan de meesten dachten dat deze onvermijdelijk was. Dankzij een geweldige inspanning om de aardgasreserves te herstellen en een milder dan verwachte winter, zijn de aardgasprijzen met meer dan 80% gedaald en zijn ze terug op het niveau van voor de oorlog in Oekraïne. Europa lijkt de winter uit te gaan met betere gasreserves (ong. 50% van de capaciteit) dan zelfs in een normaal jaar (ong. 30%).

Daarnaast zal Europa rugwind krijgen van de snelle heropening van China, gezien de handelsbetrekkingen tussen beide economieën. Last but not least lijkt de inflatie te vertragen wat ook gunstig is, hoewel duidelijk is dat de prijzen nog steeds hoog zijn en de Europese Centrale Bank de rente waarschijnlijk voorlopig zal verhogen."

2. De bedrijfsresultaten zijn veerkrachtig

"Banken rapporteerden geweldige winsten. Lagere gasprijzen zijn een zegen geweest voor industriële bedrijven. Energiebedrijven verhogen de capex voor nieuwe projecten, en luxemerken lijken alleen maar sterker te worden. Bovendien blijven de matigende prijzen de margedruk verlichten.

Vooruitblikkend, zou een verbeterde economische groei de verkoopcijfers moeten stimuleren, vooral nu de Chinese consument weer in actie komt. Azië was in 2010 goed voor ongeveer 11% van de omzet van de bedrijven in Stoxx Europe 600. Inmiddels is dit verdubbeld naar meer dan 20%"

3. Het goede nieuws is nog niet ingeprijsd

"Zelfs met een rally van meer dan 20% vanaf de dieptepunten is er nog meer ruimte voor verder stijgingen. Europese aandelen worden verhandeld tegen 13x forward K/W. Dat is flink onder het 10-jarig gemiddelde (14,5 forward K/W). Wij verwachten dan ook dat de relatieve onderwaardering van Europa ten opzichte van de Verenigde Staten zal blijven afnemen. Dit lag op een historische 30% vóór de januari-rally en de onderwaardering kan dit jaar rond 20% eindigen."

Daarbij is het huidige Europa niet het oude Europa. De Europese markt heeft zijn sectorsamenstelling zien verschuiven van inherent lagere groeisectoren, zoals telecom en banken, naar bedrijven van hogere kwaliteit, zoals luxegoederen en halfgeleiders.

"Het huidige Europa is niet het oude Europa"

Terwijl de pandemie en de oorlog kwetsbaarheden aan de aanbodzijde blootlegden, is er een capex-cyclus op gang gekomen die gericht is op de ontwikkeling van de reële economie, denk aan veerkracht van de toeleveringsketen, energie- en voedselzekerheid, infrastructuur en defensie. Het is een sterk verschil met de vorige cyclus waarin de lage rente vooral mega-techbedrijven ten goede kwam. Een dergelijke verschuiving kan gunstig zijn voor een hogere weging van Europese bedrijven in industrie, materialen en energie ten opzichte van Amerikaanse sectorgenoten.

5. Een zwakkere dollar geeft Amerikaanse beleggers in Europa extra rendementspotentieel

"De Amerikaanse dollar is circa 10% verzwakt ten opzichte van zijn hoogtepunt. De Amerikaanse inflatie is namelijk afgekoeld, andere centrale banken in de ontwikkelde wereld hebben de Fed inmiddels qua renteverhogingen ingehaald en de groei buiten de Verenigde Staten is aanzienlijk verbeterd. Ondertussen is de euro gestegen en de dynamiek zoals hierboven beschreven geeft de munt verder opwaarts potentieel. 

Het betekent dat beleggers uit de dollarzone valutawinst kunnen behalen op Europese activa. Sinds begin oktober heeft de Stoxx Europe 600 bijvoorbeeld een aantrekkelijk rendement van 20% in lokale valuta gegenereerd, maar is het rendement in dollars maar liefst 30%!

"Europa krijgt meer aandacht van Amerikaanse belegger"

Europa krijgt meer aandacht van Amerikaanse beleggers en dat is goed nieuws voor Europese aandelen. Europa is goed voor slechts 3% van de totale aandelenallocatie van Amerikaanse beleggers, ondanks het feit dat het goed is voor 20% van het wereldwijde aandelenuniversum."

Verhoging Europese weging

"Enfin, in de multi-asset portefeuilles die J.P. Morgan Private Bank beheert, is de blootstelling aan Europa verhoogd. Ook ziet J.P. Morgan Private Bank kansen in de nationale Europese leiders op het gebied van luxe-artikelen, halfgeleiders en energie."

Is getekend: Achim Unger


DWS verwacht vooral veel van Europese small en mid caps

DWS acht de kans de klein dat de rest van het jaar dezelfde koerswinsten laat zien als in het begin van 2023. Dit komt vooral door de vooruitzichten voor de bedrijfswinsten. Dit jaar wordt het moeilijker voor bedrijven om gestegen kosten door te berekenen met stokkende bedrijfswinsten tot gevolg. Vooral de goed presterende blue chips gaan dit voelen, stelt Philipp Schweneke, co-hoofd European Equities bij DWS.

“Voor Europese small en mid caps ziet het er een stuk vrolijker uit. Zij kunnen leunen op een minder defensieve sectorweging, een bovengemiddelde inkomensgroei en mogelijk stijgende koersen. In tijden van hoge inflatie zijn kleine- tot middelgrote ondernemingen vaak beter in staat om hoge kosten te blijven doorberekenen en bovendien zijn ze vooral gefocust op de binnenlandse markt. Daardoor kunnen ze beter profiteren van nominale groei Ook hebben ze in vergelijking met blue chips vaak lagere schulden op de balans waardoor ze minder last hebben van hoge rentelasten."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie