Column

Hoge inflatie is een blijvertje

Bij AXA IM rekenen ze er niet op dat de huidige hoge inflatie snel verdwijnt. Dat voorspelt weinig goeds voor de markten. Gelukkig bestaat er een prima inflatiehedge.

Goudlokje en inflatie zijn geen goede vrienden. Het is de laatste jaren met inflatie of veel te weinig of veel te veel. Terwijl centrale banken sinds de kredietcrisis wanhopig bezig waren hun inflatiedoel van 2% te halen, en daar niet in slaagden, schiet de geldontwaarding sinds het begin van het coronaherstel flink door naar de andere kant.

Economen en beleggingsprofessionals beschouwden de recente inflatiepiek in eerste instantie als iets van tijdelijke aard, dus niet als een groot probleem, maar inmiddels wordt deze consensusgedachte niet meer door iedereen gedeeld. Waar ze er zeker niet van uitgaan dat de hoge inflatie snel zal dalen, is bij AXA IM.

Meer onzekerheid

Chris Iggo, CIO Core Investment bij AXA IM, waarschuwt beleggers daarom voor stormachtig weer in de markten. Hogere rentes zullen de aandelenmarkt en vooral de obligatiemarkt de komende tijd verder onder druk kunnen zetten. Dat een grote groep professionele beleggers onbekend is met het fenomeen hoge inflatie, versterkt volgens Iggo de bestaande onzekerheid.

Chris Iggo

Deze onzekerheid wordt verder gevoed door centrale banken, die een nieuwe koers varen. “Door hawkish signalen af te geven, willen ze duidelijk laten weten voor de curve te zitten." Renteverhogingen moeten de inflatie onder controle krijgen.”

Inflatietriggers

Voor de sterk gestegen inflatie wijst Iggo drie oorzaken aan. Te weten:

De oorlog in Oekraïne
“Die heeft vooral de energieprijzen nog hoger gezet. Het toont aan dat dat de wereld nog altijd sterk afhankelijk is van olie en gas. Dat raakt met name duurzame beleggers, die niet beleggen in de fossiele energiesector. Hun rendement liggen dit jaar om die reden lager dan de markt. Hoge energieprijzen betekenen slecht nieuws voor de economie. Het raakt de koopkracht van consumenten en de winstmarges van bedrijven.”

"De wereld is nog altijd sterk afhankelijk van olie en gas"

Verstoorde productieketens
“Dat was sinds het economisch herstel na corona al aan de hand, maar is door de huidige lockdowns in China verergerd. Deze productieverstoringen zijn bijzonder complex. Als een arbeider in China niest, hebben de winkel in het centrum van Amsterdam daar last. De oorlog in Oekraïne raakt met name het aanbod van landbouwproducten. Minder aanbod bij blijvende vraag zet prijzen hoger. Uiteindelijk zullen productieketens efficiënter en veiliger worden, maar dat kost geld, dus dat werkt ook inflatieverhogend.”

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Groene revolutie
“De prijs van CO2-emissie zijn in de afgelopen tijd flink gestegen en het plafond is nog niet bereikt. Producenten van CO2 zijn steeds duurder uit. Hogere emissieprijzen maakt ook de kosten van de energietransitie, zoals de aanleg van nieuwe infrastructuur, steeds hoger. Ook deze ontwikkeling is er eentje van de lange duur, wat het scenario van een tijdelijk hoge inflatie ondergraaft.”

Liever linkers

Jonathan Baltora, hoofd staatsobligaties, inflatie en valuta’s bij Core Fixed Income van AXA IM, wil ook niets weten van tijdelijk hoge inflatie. “Dat hoor ik al meer dan een jaar, maar tot nu toe gaat de inflatie alleen maar verder omhoog. Ik geloof dat verhaal pas als er ook bewijs van is.”

Jonathan Baltora van AXA IM

Boltora verwacht dat de inflatie in september piekt bij een stand van 8%. Daarna kan de inflatie omlaag, maar de doelstelling van 2% zal niet worden aangetikt. “Het wordt lastig om de inflatie onder 5% te krijgen.” Zo ziet Baltora overheden de komende jaren niet bezuinigen, is er de steeds duurder wordende energietransitie, en werken toekomstige productieketens hogere kosten in de hand. “Zekerheid gaat boven prijs.”

Hoe te beleggen in een klimaat van verder oplopende inflatie? Dat is geen eenvoudige opgave. Baltora is vooral gecharmeerd van kortlopende linkers. Daarbij is de coupon gelinkt aan de inflatie en hogere rentestanden doen weinig pijn vanwege de korte looptijd. “Deze obligaties hebben het de laatste twee jaar goed gedaan, maar wij blijven enthousiast. Doordat de markt erop rekent dat de inflatie vanaf 2022 in Europa en de VS flink zal dalen, zijn linkers zeker niet te duur."

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Assetallocatie