Column

Nee, wapens zijn niet sociaal en ook niet duurzaam

De Europese keuzes over de definitie van milieuvriendelijke beleggingen liggen al een tijd onder vuur. Zijn kernenergie en gas groen? Inmiddels is daar stampij over de beleggingsomgang met wapens bijgekomen. Detlef Glow van Lipper heeft daar een duidelijke mening over.

De groene classificatiemethode van de EU is een van de belangrijkste instrumenten om te bepalen wat duurzame ESG-beleggingen zijn en wat niet. Maar omstreden is de classificatie niet.

Zo is er recent grote ophef ontstaan over het voorstel van de Europese Commissie om kernenergie en gas toe te staan als groene energiebronnen. Volgens critici stelt dat de geloofwaardigheid van het actieplan voor groene financiering behoorlijk op de proef.

Er bestaat op zich sympathie voor het idee dat kernenergie en gas kunnen dienen als overgangstechnologieën. Toch heeft het voorstel geleid tot een felle discussie tussen marktwaarnemers, investeerders en politici.

Sommige EU-lidstaten hebben duidelijk gemaakt dat zij het huidige voorstel niet zullen steunen. Oostenrijk heeft zelfs aangekondigd de Europese Commissie voor de rechter te slepen als kernenergie deel gaat uitmaken van de groene taxonomie. Hoe dat gaat aflopen, is nog onbekend.

Sociale taxonomie

Dat geldt ook voor een andere ESG-discussie die door de Oekraïnecrisis nieuw leven is ingeblazen. Naast de classificatie van milieuvriendelijke bedrijfsactiviteiten, is de Commissie bezig met een volgende fase, die moet leiden tot een sociale classificatie. 

Dit proces wordt aangestuurd door een groep deskundigen van het “Platform on Sustainable Finance”. Dat is een door de EU in het leven geroepen denktank.

Op 28 februari 2022 hebben de experts een rapport gepubliceerd waarin een structuur voor sociale taxonomie wordt voorgesteld die op drie doelstellingen rust:

  1. Fatsoenlijk werk
  2. Een behoorlijke levensstandaard en welzijn voor consumenten
  3. Een inclusieve en duurzame maatschappij

Wapenlobby

In het rapport stellen de experts voor om investeringen in schadelijke activiteiten zoals wapens op basis van internationale richtlijnen te bestempelen als “sociaal ongewenst” .

Op dezelfde dag meldde persbureau Bloomberg echter dat Hans Christoph Atzpodien van de Duitse lobbygroep Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV) er bij de EU op aandringt om de defensie-industrie te erkennen als een sector die een positieve bijdrage levert aan de maatschappij.

De oproep werd kort daarop herhaald door Markus Ferber, een Duits CDU-lid van het Europees Parlement die door Ignites Europe als volgt werd geciteerd:

“Met de Oekraïecrisis zien we hoe belangrijk het is om een sterke Europese industrie te hebben. Het zou precies de verkeerde stap zijn om de kracht van de Europese economie te ondermijnen door een krampachtige hang naar duurzaamheid.”

Volgens Ferber zou de Commissie er goed aan doen de voorstellen van het Platform on Sustainable Finance niet door te zetten.

Reputatieschade

Ik denk echter dat dit een fout zou zijn. Naar mijn mening zou het toevoegen van wapens aan de lijst van "niet-schadelijke activiteiten" de Europese ESG-classificatie nog meer onder druk zetten dan bij de discussie rond kernenergie en gas.

De uitsluiting van wapens is al een van de meest aanvaarde en toegepaste uitsluitingscriteria binnen de beleggingssector en wordt zelfs gebruikt door fondsen die helemaal geen ESG-benadering volgen. Wapens toelaten zou dus leiden tot een verlies aan vertrouwen in de ESG-maatstaven.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Assetallocatie