Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Wanneer gaat de euro/dollar weer naar 1?

De Amerikaanse economische cijfers voldoen aan de criteria van de Fed, dus de Amerikaanse centrale bank gaat binnenkort taperen, aldus Edin Mujagic. Hier in Europa lijkt het tegenovergestelde te gebeuren. Ofwel, wanneer bereiken euro en dollar wederom pariteit?

De Fed heeft twee voorwaarden geformuleerd waaraan voldaan moest worden voordat de bank zou beginnen met taperen, het afbouwen van het opkopen van de Amerikaanse staatsobligaties en andere schuldbewijzen.  

  1. De bank moet duidelijke vooruitgang zien op het gebied van inflatie.
  2. De werkgelegenheid moet snel klimmen naar volledige werkgelegenheid. Daarvan is sprake als de werkloosheid ergens tussen 3,5 en 4% ligt.

Na de laatste vergadering van het rentecomité, zei Jerome Powell, voorzitter van de Fed, dat aan het inflatiecriterium inmiddels is voldaan. Nogal wiedes, aangezien de prijzen met ruim 5% stijgen. 

Redelijk rapport

Wat het werkgelegenheidscriterium betreft, daar was zo goed als aan voldaan. Vandaar dat de bank duidelijk aangaf zeer waarschijnlijk vanaf november te starten met taperen. 

Het laatste stukje van de puzzel was het arbeidsmarktrapport over september. Als dat een “redelijk rapport,” ik citeer Powell, zou worden, dan zou niets meer in de weg van taperen kunnen staan. 

Vorige week publiceerde het Amerikaanse bureau voor de statistiek het arbeidsmarktrapport over september. De Amerikaanse bedrijven bleken 194.000 nieuwe banen gecreëerd te hebben. 

Ongunstig vertekenen

Dat was veel minder dan circa 500.000 die analisten hadden verwacht. Zo op het eerste gezicht stelde het rapport teleur, maar dat lijkt alleen maar zo. 

Om te beginnen waren die verwachte half miljoen banen een beetje onrealistisch. Ik vermoed dat analisten verwend waren door twee keer circa een miljoen banen erbij, in juli en augustus. Ze hadden verwacht dat die lijn doorgetrokken zou worden. 

Ik vergelijk het septemberaantal met zo’n 100.000 á 150.000 banen die nodig zijn om de aanwas van de beroepsbevolking op te vangen. Het aantal nieuwe banen lag daarboven, wat het in alle opzichten tot een meer dan redelijk rapport maakt. 

Bovendien; de private sector heeft ruim 300.000 nieuwe banen gecreëerd. Het was dus de publieke sector die het beeld ongunstig vertekende. Dat de private sector zo’n gezond aantal nieuwe banen meldde, bevestigt dat de arbeidsmarkt er gewoon goed bij ligt. 

Voldaan aan de voorwaarden

Een blik op de ontwikkeling van de lonen zorgde voor nog meer bevestiging van die lezing. Ten opzichte van een maand eerder steeg het gemiddelde uurloon met 0,6%. Vergeleken met een jaar eerder bedroeg de toename 4,6%. In het afgelopen decennium stegen de lonen met zo’n 2,5% per jaar.

Arbeid is schaars in de VS en werknemers bieden tegen elkaar op om mensen te verleiden bij hen te komen werken. De werkloosheid zakte van 5,2 naar 4,8%. Daarmee is de volledige werkgelegenheid nog niet bereikt, maar de arbeidsmarkt zet wel ferme stappen in die richting.

Bovendien, niet het bereiken ervan, maar een significante beweging in die richting van volledige werkgelegenheid is de Fed-voorwaarde. Aan die voorwaarde is inmiddels zeker aan voldaan, het was een meer dan redelijk rapport, om met Powell te spreken. Tapering gaat beginnen in de VS. 

Euro/dollar naar 1

Zoals gezegd is de volledige werkgelegenheid nog niet bereikt, maar het zou mij niet verbazen als dat in loop van 2022 wel gebeurt. Dat zou inhouden dat dan wel eens ook aan de criteria voldaan kan worden voor een eerste renteverhogingen door de Fed. 

Aangezien de ECB nog geen aanstalten maakt te gaan taperen – de bank schijnt juist over verder opvoeren van kwantitatieve verruiming te praten – zou het zomaar kunnen dat een oude, erg lang geleden voor het laatst gevoerde discussie terugkeert in loop van 2022.

Waar ik het over heb? Over hoe groot de kans is dat de waarde van de euro richting de dollar zakt. 


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie