Judith Sanders is ruim 25 jaar werkzaam in financiële wereld, als vermogensbeheerder en sinds juni 2018 als beleggingsstrateeg bij ABN AMRO. Duurzaam beleggen heeft haar bijzondere aandacht. Ze is mede-auteur van Zal ik het anders doen? een boek over de verschillen bij beleggen tussen vrouwen en mannen.

Column

Make the world green again

Judith Sanders is blij dat de VS opnieuw het verdrag van Parijs omarmt. Dat geeft de strijd tegen klimaatverandering een extra impuls. Zoals ook de coronapandemie de groene agenda vooruithelpt.

Met de verkiezing van Joe Biden als president van de VS stemden de kiezers ook voor een hernieuwde toetreding tot het Klimaatverdrag van Parijs. Na vier jaar Trump, die duidelijk geen boodschap had aan het verdrag, zal er op het vlak van afspraken maar ook wat betreft wederzijds vertrouwen een hoop herstelwerk moeten worden verricht.

Maar het is onmiskenbaar; deze eerste stap zorgt ervoor dat de positieve en groene wind nog steviger waait over de financiële markten. Ook de EU laat zich niet onbetuigd met onder meer de in december geplaatste handtekening onder het gezamenlijk gestelde doel om in 2050 klimaatneutraal te willen zijn.

Dat gaat niet om CO2 alleen, maar om alle andere broeikasgassen, zoals methaan. Met het gegeven dat ook het Verenigd Koninkrijk, China, Zuid-Korea en Japan kort na elkaar aankondigden rond 2050 CO2-neutraal te willen zijn, lijkt er voor dit moment, in ieder geval op papier, een hoop bereikt.

Wake-up call

Het afgelopen jaar hebben we iets meegemaakt dat nog verstrekkender is dan de financiële crisis. We verkeren namelijk in een wereldwijde pandemie die de hele wereld heeft geraakt en voorgoed heeft veranderd.

Naast het menselijk leed en verdriet over de tot nu toe 2,2 miljoen te betreuren doden, heeft de pandemie onze manier van leven op veel vlakken veranderd. Denk aan de manier waarop we werken, leren, eten.

En misschien belangrijker, de pandemie heeft onze kwetsbaarheid aangetoond. Misschien schuilt juist hierin wel voor een belangrijk deel de weg naar een oplossing van het klimaatprobleem dat de mensheid bedreigt.

Werk aan de winkel

Deze oplossing vraagt om ambitieuze plannen, geen gerommel in de marge maar een echte omslag in denken en vooral doen. De toezegging van Biden betekend concreet dat er 0,1 graad van de verwachte opwarming van de aarde tegen 2100 wordt afgeschaafd.

Dit lijkt niets, maar komt neer op 20% van het verschil tussen een 1,5°C en een 2°C opwarmende wereld. Een eerste belangrijke stap.

Nu de VS weer meedoet, schaart twee derde van de wereldeconomie (VS, China en Europa) zich achter het klimaatakkoord en komen doelstellingen een stuk meer binnen bereik, want nu de grote economieën werk willen maken van het klimaatprobleem zullen andere landen volgen.

De toekomst is duurzaam

De coronacrisis heeft ons laten inzien wat de impact is van mondiale bedreigingen. Het is niet meer dan logisch dat de inspanningen om over te schakelen op een duurzame economie worden versneld.

Deze versnelling wordt in belangrijke mate ondersteund door overheden, die hier beleid op uitdenken, helpen met het financieren en zo volop kansen bieden aan bedrijven die proactief acteren op de groene agenda. Bedrijven die een goed onderbouwde langetermijnstrategie hebben om de energietransitie aan te pakken, kunnen zich bij aandeelhouders en stakeholders onderscheiden.

Hoe meer een bedrijf zijn positieve bijdrage aan de samenleving kan benadrukken door waarde te leveren aan klanten en medewerkers, hoe meer langetermijnwinst dit kan opleveren voor beleggers. Ja, de nieuwe groene wind biedt beleggingskansen.

De impact van het coronavirus