Column

Beter af met ESG-strategieën?

Duurzame beleggingsstrategieën deden het in 2020 beter dan conventionele strategieën. Is deze outperformance structureel of te danken aan marktomstandigheden, vraagt Detlef Glow zich af.

Geen belegger heeft ooit een beursjaar meegemaakt zoals 2020, zelfs niet als de Grote Depressie of de Eerste en Tweede Wereldoorlog worden meegenomen.

Het jaar begon nog met de vrees voor een mogelijke oorlog tussen Noord-Korea en de VS, een opkomende handelsoorlog tussen de VS en China, en een mogelijke harde Brexit. Normaal zouden deze geopolitieke spanningen al genoeg druk op de markten hebben uitgeoefend om een grote terugval te veroorzaken.

Maar midden februari verspreidde het coronavirus, dat eerder vooral als een lokaal probleem in China werd gezien, over steeds meer landen in de hele wereld en veroorzaakte uiteindelijk de COVID-19 pandemie. Regeringen sloten hun grenzen, economieën en samenlevingen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Effect niet missen

Deze lockdowns leidden tot een ongekende heftige terugval op de aandelenmarkten in maart en een bijkomende sell-off van andere liquide activa, doordat beleggers hun geld wilden beschermen. In deze marktomstandigheden dook de olieprijs voor het eerst in de geschiedenis onder de nul dollar.

Regeringen voerden echter niet alleen lockdowns in, maar kwamen ook met fiscale stimuleringspakketten om bedrijven en burgers te ondersteunen om de verwachte economische neergang op te vangen. Naast deze hulppakketten hervatten centrale banken over de hele wereld hun monetaire versoepelingsprogramma's of breidden die uit om de liquiditeit op de markten op peil te houden.

De financiële hulp van overheden en centrale banken bereikte een peil dat nog nooit eerder is vertoond. De hulppakketten misten hun effect niet op de financiële marken. Aandelenbeurzen veerden op en bereikten in sommige gevallen nieuwe recordstanden.

ESG-strategieën robuuster

Maar 2020 was ook een jaar waarin actieve vermogensbeheerders de kans kregen om extra toegevoegde waarde te leveren. Immers, in tegenstelling tot passieve strategieën kunnen zij liquiditeiten gebruiken als risicobuffer in tijden van marktturbulentie om vervolgens vol in aandelen met een hoge bèta te beleggen als de markt weer aantrekt.

Actieve fondsbeheerders zijn er in de meeste gevallen niet in geslaagd om de markt te verslaan tijdens de grote sell-off in het eerste kwartaal van 2020, aangezien 55,4% van de fondsen slechter presteerde dan de benchmark.

Fondsen die een ESG-gerelateerde beleggingsstrategie volgden, bleken beter in staat de verliezen te beperken. In de publicatie Are ESG Funds Outperformers During the Corona Crisis? schreef ik daar al meer over.

"Actieve fondsbeheerders zijn er in de meeste gevallen niet in geslaagd om de markt te verslaan"

Marktomstandigheden doen er ook toe

Op basis van deze resultaten zouden beleggers kunnen concluderen dat ESG-gerelateerde fondsen beter bestand zijn tegen moeilijke marktperioden en hierdoor een hogere outperformance kunnen neerzetten dan conventionele fondsen.

Hoewel ik het in het algemeen met deze stelling eens ben, moet niet worden vergeten dat veel van de conventionele fondsen zwaar zijn getroffen door negatieve olieprijzen. ESG-fondsen hadden daar minder last van, doordat zij juist niet in fossiele brandstoffen beleggen.

Bovendien heeft de algemene trend naar groeiaandelen uit de nieuwe economie ESG-gerelateerde strategieën ook geholpen. Juist veel van de technologiebedrijven zijn de favorieten van ESG-beleggers, omdat deze bedrijven vaak betere ESG-scores neerzetten dan industriële of andere bedrijven uit de oude economie.

Daarom moet een deel van de superieure prestaties van ESG-gerelateerde fondsen worden toegeschreven aan marktomstandigheden. Met andere woorden; zodra beleggers de voorkeur geven aan waarde-aandelen, die vaak te vinden zijn in sectoren die bekend staan om hun hoge verbruik van fossiele energiebronnen, kan de prestatieslinger even snel weer de andere kant uitslaan.

"Een deel van de superieure prestaties van ESG-gerelateerde fondsen moet worden toegeschreven aan de marktomstandigheden"

Voorwaarde voor outperformance

Het kunnen beperken van verliezen tijdens marktdalingen is een belangrijke voorwaarde voor het genereren van superieure rendementen. Het is echter nog altijd niet duidelijk of ESG-gerelateerde strategieën om die reden beter presteren dan conventionele beleggingsstrategieën.

Wel is inmiddels bewezen dat sommige maatregelen op het gebied van ondernemingsbestuur het totale risico op wanbetalingen in een portefeuille kunnen verminderen. Maar deze maatregelen worden niet uitsluitend in ESG-gerelateerde strategieën gebruikt.

Ga uit van absolute rendementen!

Volgens mij staat en valt risicobeheer met de wijze waarop risico wordt gemeten. De meeste vermogensbeheerders meten het risico van hun portefeuilles ten opzichte van hun benchmark of index. Dit betekent dat een negatief rendement als een succes wordt beoordeeld, zodra de index of benchmark nog meer daalde.

Voor de meeste beleggers gelden negatieve rendementen als slechte resultaten. Daarom zou het logisch zijn als vermogensbeheerders zich in hun risicobeheer meer zouden richten op de absolute performance. Zo lopen de belangen van beleggers meer parallel met die van portefeuillebeheerders.

Uitgaan van een absolute performance zou ook de veerkracht van een fonds kunnen helpen vergroten, aangezien het portefeuillebeheerders aanzet om cash als risicobuffer te gebruiken.

Enfin, dit is een onderwerp waarover in de beleggingssector verschillende visies bestaan. Ik hoop dat dit verhaal helpt om deze discussie nog scherper te voeren.


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus