Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Amerikaanse arbeidsmarkt telt af

Schrik niet als vanmiddag meer dan 10% van de Amerikanen zijn baan kwijt blijkt te zijn. Toch daalt het aantal ww-aanvragen en komt economisch herstel elke week dichterbij, aldus Edin Mujagic.

Van 281.000 naar 6.648.000 werklozen in twee weken. Een toename van ruim 6,3 miljoen van het aantal wekelijkse aanvragen voor een WW-uitkering in de VS geweest tussen 14 en 28 maart.

In die twee weken werden elke dag bijna een half miljoen mensen ontslagen. Dat zijn alle inwoners van Den Haag, per uur zijn dat alle inwoners van Weesp. Per seconde kregen meer dan vijf Amerikanen hun congé, dat is meer dan een gemiddeld huishouden.

In de laatste week van april meldden zich nog eens ruim drie miljoen Amerikanen bij het Amerikaanse UWV. In totaal zijn sinds de eerste week van maart tot en met de laatste week van april ruim 33 miljoen Amerikanen ontslagen.

Schrik niet van 10% 

Dat is meer dan het totale aantal inwoners van de Benelux of, zo u wilt, evenveel mensen als er wonen in Finland, Zweden, Noorwegen, Denemarken en de Nederlandse provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.

Schrik niet als vanmiddag het Amerikaanse Bureau voor de Statistiek bekend maakt dat de werkloosheid rond de 10% ligt. En daar zijn dan alleen de cijfers tot medio april in meegenomen. In mei zal de werkloosheid zeer waarschijnlijk tussen 15 en 20% liggen.

Omdat banen op de frontlinie van elke crisis staan, geven bovenstaande cijfers goed weer hoe hard de klap van de coronacrisis is aangekomen. Ik vergelijk de stijging van het aantal ontslagen of de werkloosheid niet met een andere periode na de Tweede Wereldoorlog.

Cruciaal voor groei

Niet omdat ik het niet wil, maar omdat het niet kan. Er is geen vergelijkingsmateriaal. In de economisch rampzalige jaren 70 bedroeg de Amerikaanse werkloosheid op het hoogtepunt 8,8%.

De arbeidsmarkt is cruciaal voor de economische groei. Lage werkloosheid betekent een goed gemutste consument en dat is een consument die geld uitgeeft. Omgekeerd geldt dat stijgende werkloosheid funest is voor de stemming; de hand gaat op de knip.

Het bericht van het arbeidsmarktfront is nog een teken dat de economische krimp in het tweede kwartaal in de VS die van het eerste kwartaal ruimschoots zal overtreffen. Met het oog op de toekomst zijn er echter een paar opmerkingen te maken.

Groei vlakt af

  1. Verwacht niet dat er bij economisch herstel binnen twee maanden ruim 33 miljoen banen bijkomen. Banen creëren gaat veel langzamer dan banen vernietigen.
  2. Waar de werkloosheid in de VS veel sneller stijgt dan in Europa, geldt omgekeerd ook dat de werkgelegenheid ook sneller toeneemt als de economie begint te groeien. Dit is terug te voeren op de veel flexibelere Amerikaanse arbeidsmarkt. Een gevolg daarvan is dat mensen ontslaan veel sneller gaat, maar dat bedrijven ook sneller nieuwe werknemers in dienst nemen.
  3. Het aantal nieuwe WW-aanvragen neemt per week af. Begrijp me niet verkeerd; de situatie is niet minder schrijnend, maar die lagere toename geeft wel aan dat de situatie op de arbeidsmarkt minder snel verergert. Stond er eind maart en begin april een zes voor de komma, sindsdien prijkte er eerst een vijf, daarna een vier en inmiddels nog maar net een drie voor de komma. Het zal niet lang duren voordat twee en een de reeks afmaken. Het wijst erop dat de hardste klappen waarschijnlijk inmiddels wel geïncasseerd zijn. Voor de cynici: Nee, die daling wordt niet veroorzaakt doordat er nauwelijks nog mensen te ontslaan zijn. Er zijn nog steeds ruim 120 miljoen Amerikanen aan het werk.
  4. Dat de grootste dalingen in het aantal nieuwe ww-aanvragen eind april te zien waren in Californië, Florida, Pennsylvania en New Jersey is ook bemoedigend. Die staten behoren namelijk tot de grootste en economisch belangrijkste van de VS.

Herstel komt dichterbij

In Europa hebben we de gevolgen van de coronacrisis nog niet helemaal terug gezien in economische cijfers. Dat zal de komende weken en maanden pas gebeuren. Maar er zijn aanwijzingen die de conclusie rechtvaardigen dat, mits het coronavirus niet nog eens de wereld overspoelt, elke week economisch herstel dichter bij komt.

Dat herstel mag dan niet zo krachtig zijn als de schade die de economie heeft geleden en de economische groei kan een lange tijd na de coronacrisis structureel lager liggen, het blijft wel een herstel in de niet zo hele verre toekomst.

En dát is wat de markten zien als ze naar de horizon turen. De situatie is zo dat de onzekerheid groter is dan normaal, dus bovengemiddelde marktvolatiliteit is vrijwel zeker de komende periode. Houd daar rekening mee.

Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus