Column

Een duidelijke Fed zorgt voor minder volatiliteit

Fed-voorzitters kunnen er wat van als het gaat om wollig en nietszeggend taalgebruik. Jerome Powell is veel makkelijker te volgen, aldus Edin Mujagic. En dat zorgt voor minder volatiliteit.

“Ik denk dat ik u moet waarschuwen; als u het idee krijgt dat ik bijzonder duidelijk ben geweest, heeft u mij waarschijnlijk verkeerd begrepen.” Dat zei Alan Greenspan, Fed-voorzitter tussen 1987 en 2006, ooit tegen een Amerikaanse parlementariër.

Of wat te denken van zijn uitspraak: “Ik weet dat u denkt dat u begrepen hebt wat u dacht dat ik heb gezegd, maar ik weet niet of u zich realiseert dat wat u gehoord hebt niet is wat ik bedoelde.”

Greenspan stond bekend om zijn uiterst wollige taalgebruik. Hij was er een meester in met veel woorden nietszeggende antwoorden te geven.

Doormompelen

Het is wel eens gebeurd dat twee grote Amerikaanse kranten een dag na een toespraak van hem, twee totaal verschillende interpretaties publiceerden.

Greenspan moest er waarschijnlijk om lachen; hij ging er prat op als de beste te kunnen mompelen met een grote mate van omsamenhangendheid.

Zijn opvolgers Ben Bernanke en Janet Yellen waren een stuk beter te verstaan, maar ook zij bleven iets van Greenspans modus operandi behouden.

Makkelijker te volgen

Met de komst van Jerome Powell is dat veranderd. Ik ben fan van Powell omdat hij eerlijkheid, oprechtheid en openheid brengt in de persconferenties.

Dat dat ik niet de enige ben die dat vind, bleek onlangs. Uit een onderzoek naar de leesbaarheid van de Fed-uitingen, uitgevoerd door Reuters, blijkt dat waar u onder Bernanke het leesniveau van een PhD nodig had om te begrijpen wat de bank op papier had gezet, u inmiddels het leesniveau van een laatstejaars middelbare scholier nodig hebt Powell’s teksten te snappen.

Onder Yellen was het vereiste leesniveau dat van een tweedejaars student. Meer in het algemeen geldt dat het volgen van de Fed voor economen en analisten in loop der tijd makkelijker is geworden. In 1994 begon de bank met mee te delen wat ze besloot had te doen.

Ergens in het midden

Daarvoor moesten analisten uit de bewegingen op de rentemarkt zien op te maken wat het rentecomité van de bank had besloten.

Die toegenomen openheid is een goede zaak. Onderzoek laat namelijk zien dat hoe ingewikkelder de Fed communiceert met de buitenwereld, hoe groter de kans is op hoge volatiliteit op de financiële markten.

Maar net zoals bij veel dingen, geldt ook met betrekking tot de communicatie van de Fed – en wat dat betreft centrale banken in het algemeen – dat het optimum ergens in het midden ligt.

Niet te helder

Die Greenspanachtige manier van communiceren is de ene ongewenste kant, maar van een volledig open en transparante centrale banken zouden de markten ook niet blijer van worden, vrees ik.

Enige mate van ambiguïteit is gewenst. Maar de linguïstische verandering waar Powell voor zorgt, is zeer welkom. Het brengt de Fed-communicatie namelijk dichter bij dat ongrijpbare optimum.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

De impact van het coronavirus