Column
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

Stemmen vanuit ESG-perspectief - een commitment aangaan

Verantwoord beleggen is als een mes dat aan twee kanten snijdt: het vergroot de kans op een aantrekkelijk langetermijnrendement en heeft een positieve uitwerking op maatschappij en milieu. De dialoog met ondernemingen versterkt deze effecten.

Verantwoorde vermogensbeheerders hebben een stem- en engagementbeleid dat beoogt de aanpak van ondernemingen te verbeteren op het gebied van ESG-praktijken, mede aan de hand van internationale normen. In dat kader heeft BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) de Global Stewardship Principles van het International Corporate Governance Network (ICGN) en European Fund and Asset Management Association (EFAMA) ondertekend. 

Onderdeel van deze aanpak is dat BNP AM op algemene vergaderingen actief het stemrecht uitoefent, de dialoog met ondernemingen aangaat en ESG-criteria in het stem- en engagementbeleid opneemt.

1. Uitoefenen van stemrechten

Stemmen op algemene vergaderingen is een belangrijk element in de dialoog met de ondernemingen waarin wordt belegd en vormt een integraal onderdeel van de processen van BNPP AM. ESG-kwesties kunnen de waarde en de reputatie van ondernemingen beïnvloeden en dus hebben strikte ESG-criteria nadrukkelijk plaats in het beleid. 

2. Dialoog

Door de dialoog aan te gaan met ondernemingen kan de toepassing van best practices op de lange termijn worden bevorderd en een aanzet worden gegeven om de bedrijfsvoering aan te passen. 

Een continue dialoog gedurende het jaar heen biedt de gelegenheid om het stembeleid toe te lichten en lopende kwesties ter discussie te stellen, naast algemene vergaderingen. Het overleg begint al voordat een voorstel in stemming komt, om zodoende uitvoerige informatie over voorgenomen besluiten te verkrijgen en eventuele bedenkingen kenbaar te maken. 

3. ESG- verantwoordelijkheid: een integraal onderdeel van het stem- en engagementbeleid

Door stemrechten uit te oefenen en de dialoog aan te gaan, kunnen ondernemingen geholpen worden om hun milieu- en maatschappelijke prestaties te verbeteren.

Lees hier meer over de invulling van verantwoord beleggen en specifiek de aanpak op het vlak van stem- en engagementbeleid van BNP Paribas Asset Management.

 

Duurzaam beleggen