Column

Risky assets altijd goed

J.P. Morgan Asset Management toont zich in zijn nieuwste outlook zeer optimistisch over de kansen van aandelen en risicovolle obligaties. "Er is nog altijd reden om enthousiast te zijn."

Hoe verder? Het antwoord op deze voor beleggers zo belangrijke vraag kwam gisteren van J.P. Morgan AM. Marktstrateeg Vincent Juvyns (zie grote foto) en obligatiespecialist Nick Gartside analyseerden in sneltreinvaart economie en markten.

Is het na wederom een mooi half jaar voor aandelenbeleggers tijd om winst te nemen? Doen obligatiebeleggers er verstandig aan hun succesvolle risicovolle posities in high yield en emerging markets debt af te bouwen? Nee, vooral niet doen. "Er is nog altijd reden om enthousiast te zijn," vertelt Juvyns. "Reflatie is ook de komende tijd het thema dat de financiële markten bepaalt."

Terwijl de centrale banken geen reden zien om hun anti-deflatiebeleid op korte termijn bij te stellen, neemt de groei van de wereldeconomie verder toe. Het IMF heeft zijn verwachting verhoogd naar 3,5% voor 2017.

Opvallend is dat alle regio's het goed doen. Ook de opkomende markten zijn inmiddels aangehaakt. Positief is verder dat de inflatie toeneemt. Nou ja, dat is vooral in de volwassen markten het geval. In de opkomende landen is het precies andersom. Juvyns: "Dit is de beste omgeving voor aandelen en andere risicovolle beleggingen."

Aandelen favoriet
naam voor SEO

Amerikaanse zwakte tijdelijk

De VS leiden niet langer de wereldwijde groeidans. Integendeel. De cijfers over het eerste kwartaal vielen volgens Juvyns tegen. "Maar er is geen reden om pessimistisch te worden. Dit was de bekende en jaarlijks terugkerende zwakte, als overmatige sneeuwval en voorraadopbouw in het vierde kwartaal de Amerikaanse economie in de eerste maanden van het jaar raken."

De beleggingsstrateeg hoopt op een spoedige fikse belastinghervorming van Trump die bedrijven aanzet meer te investeren. "Dat is de laatste jaren te weinig gebeurd. Bedrijven gaven hun geld vooral uit aan de inkoop van eigen aandelen." En de Fed? "Op basis van de stand van de werkloosheid en de economische groei zal de Fed verder gaan met het verhogen van de rente."

Waarom Trump de belastingen moet hervormen

naam voor SEO

Europese motor draait steeds beter

Echt positief is Juvyns over Europa, waar de politieke onzekerheden niet langer een internationale zorg zijn. "De verschillende economische indicatoren staan op een recordstand. Dalende werkloosheid zorgt voor meer consumptie. De Europese motor draait steeds beter."

Is dat reden voor de ECB om de QE-kraan dicht te draaien? "Nee," zegt Juvyns. "De inflatie is nog altijd bijzonder laag." Hij ziet zelfs een voordeel in het Britse besluit om Europa de rug toe te keren. "Dat bevordert verdere integratie. Die hebben de Britten altijd proberen tegen te houden."

Japans lek is boven

"Abe heeft het vertrouwen hersteld." Na tientallen jaren van proberen, lijkt het economische lek van Japan eindelijk gevonden. Ondanks de vergrijzing groeit de economie weer.  Juvyns: Abe's grootste succes is verbetering van de Japanse corporate governance. Die nadert inmiddels de wereldwijde standaard. Aandeelhouders worden eindelijk gehoord."

Opkomende goldilocks markten

"We waren begin 2017 positief en wij zijn dat nog altijd. Meer groei en minder inflatie vormen een goldilocks-omgeving." Grote zorgen over de Chinese schuld heeft Juvyns niet. "Die is inmiddels vergelijkbaar met die van de volwassen markten. Bovendien, slechts 1,6% van de Chinese schuld is in buitenlandse handen."

Opkomende markten: meer groei, minder inflatie
naam voor SEO

Aandelen dus

Met een verwachte wereldwijde winstgroei van 36% in de komende drie jaar van bedrijven in de MSCI World  blijven aandelen volgens Juvyns de aangewezen beleggingscategorie om het reflatiespel te spelen.

"Ja, Amerikaanse aandelen zijn zeker niet goedkoop, maar slechts een handjevol technologiebedrijven is verantwoordelijk geweest voor de stijging van de S&P 500. De rest van de markt is helemaal niet zo duur." 

Europese aandelen grossieren onderwijl in het uitkeren van dividend. Het gemiddelde dividend van 3,5% is even veel als Europese high yield uitkeert aan rente. Consumentenbedrijven en financials hebben volgens Juvyns het tij mee. JP Morgan AM had Europese aandelen inmiddels op een koop gezet. Dat advies geldt ook voor aandelen opkomende markten waar na de grondstoffenbedrijven nu de IT en de financiële sector de places to be zijn.

Uitdagende obligatiemarkt

Een stuk ingewikkelder ligt de obligatiemakt erbij. Nick Gartside (foto), CIO Fixed Income van J.P. Morgan AM had een lezing voorbereid met de veelzeggende titel: The future of fixed income. Is anything but fixed.

Moraal van het verhaal: in de toekomst zullen belggers op een andere manier geld verdienen met obligaties dan zij gewend waren. Dat betekent meer spreiden en meer instrumenten inzetten om rendement te maken.


Nick Gartside

Obligatie opkomende markten waren de grote winnaars in het eerste halfjaar. De Duitse Bund de grote verliezer. Dat beeld zal niet snel veranderen. Obligatiebeleggers die iets willen verdienen, zullen risico moeten nemen. Niet recessie (J.P. Morgan AM acht de kans daarop dit jaar op 5%), maar versnelde economische groei in combinatie met sterk stijgende inflatie moeten obligatiebeleggers zorgen baren.. 

Wat de rentes ook de komende tijd laag houdt zijn de centrale banken die lustig doorgaan met het afgrazen van de obligatiemarkt. "Het zal nog een hele tijd duren voordat de balansen van de centrale banken kleiner worden,"vertelt Gartside. "Tot eind volgend jaar gaan balansen verder omhoog."

Obligatiekanshebbers

Ondanks de lage rentes en krappe spreads ziet Gartside nog volop mogelijkheden om geld te verdienen in de obligatiemarkt. "Het is vooral een kwestie van weinig staatsblgaties kopen en maximaal spreiden. Obligatiebeleggers zijn gedwongen actief te beleggen en voortdurend te roteren tussen obligatiesectoren."

Opvallend is dat J.P. Morgan AM op dit moment met name gecharmeerd is van de meest risicovolle obligaties uit de opkomende wereld. Denk aan schuldpapier uit Turkije, Braziië en Rusland. Dat is volgens Gartside profiteren van een enorme yield (crica 10%) en aansterkende lokale valuta's. 

Daarnaast is hij positief over Amerikaanse bedrijfsobligaties. "De winsten nemen toe en de aandeleninkoop plus overnames nemen af. Dat is wat obligatiebeleggers graag zien. Amerikaanse bedrijfsobligaties geven nu gemiddeld 3% rente. De liquiditeit is natuurlijk dik in orde."

Ten slotte is (ook) J.P. Morgan AM nog altijd positief over high yield-obligaties, nu de kans op een recessie klein is en de default rate nog lager kan. "De rendementen worden inderdaad minder, maar wat is er mis een rendement van 5%," aldus Gartside.

Ideale obligatiemix

naam voor SEO


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

De impact van het coronavirus