Nieuws

Grondstoffen als vermogenscategorie

Vanuit een beleggingsperspectief hebben grondstoffen ondertussen ook een belangrijke rol in portefeuilles gekregen.

IEXProfs Promotie

 

Grondstoffen zijn natuurlijk in eerste instantie onderdeel van de reële economie. Vanuit een beleggingsperspectief hebben ze ondertussen ook een belangrijke rol in portefeuilles gekregen.

Specifieke grondstoffen of een brede index?
Een eerste reactie op grondstoffen als belegging is vaak dat dit zeer gespecialiseerde kennis vereist. Men denkt onder andere aan futuresmarkten, seizoenseffecten en grote producenten of boeren en afnemers die beter geinformeerd zijn. ETF Securities biedt via trackers toegang tot verschillende onderdelen van de grondstoffenmarkt, varierend van individuele grondstoffen tot brede grondstoffenindices.

De bovengenoemde complexiteit geldt zeker voor enkele individuele grondstoffen, zoals bijvoorbeeld koffie of natural gas. Voor een belegging in een individueel bedrijf is dit natuurlijk ook van toepassing, waarbij rekening gehouden moet worden met dividendverwachtingen, waarderingen, emotie van de markt, etc. Voor beleggers die minder tijd hebben de markt in elke grondstof uit te pluizen, bestaan er ook mandjes of brede grondstoffenindices die via trackers gevolgd kunnen worden.

Diversificatievoordelen
Een belegging in grondstoffen kan extra rendement genereren. Een belangrijkere eigenschap is echter diversificatie, met andere woorden dat het toevoegen van grondstoffen het risico van een beleggingsportefeuille vermindert. Hieronder geef ik 2 voorbeelden van hoe dit in de praktijk werkt.

1) Mandje van fysieke edelmetalen
Allereest gebruik ik een tracker, die de prijzen van de fysieke edelmetalen goud, zilver, platinum en palladium in een bepaalde verhouding volgt. Hierdoor vindt spreiding plaats tussen de waardevaste eigenschappen van goud en zilver en daarnaast de industriële toepassingen van platinum en palladium. Het individuele risico van dit mandje is hoger dan een wereldwijde aandelenbelegging en gaat gepaard met een hoger verwacht rendement.

In de onderstaande tabel heb ik de individuele kenmerken van wereldwijde aandelen (MSCI AC World), obligaties (BarCap Bond Composite) en een mandje van fysieke edelmetalen weergegeven. Dit mandje volgt de spotprijzen van goud, zilver, platinum en palladium. Als uitgangspunt heb ik een portefeuille genomen met 60% aandelenexposure en 40% obligaties. Het historisch geannualiseerde rendement over een periode van 10 jaar bedraagt 7.6%, met een risico, gemeten door de standaarddeviatie van de portefeuille, van 11.4% (weergegeven in blauw).

Als slechts 5% van het mandje van fysieke edelmetalen toegevoegd wordt aan deze portefeuille, leidt dit tot een hoger rendement. Belangrijker nog is de vermindering van het risico van de totale portefeuille naar 6.6% (weergegeven in groen). De reden hiervoor is dat gronstoffen anders reageren op marktontwikkelingen dan aandelen en obligaties, ofwel een lage correlatie hebben. Hierdoor wordt het risico van de totale portefeuille gedempt.


2) Brede grondstoffenindex
Een vergelijkbaar effect kan eveneens bereikt worden met individuele grondstoffen, zoals goud, of met een gespreid mandje van grondstoffen. Ik heb hieronder de resultaten van het toevoegen van 5% in een brede grondstoffenindex weergegeven (in het groen). Ook in dit geval wordt het risico van de portefeuille met ongeveer 40% verlaagd (van 11.4% naar 6.5%).  Deze index kan gevolgd worden met het ETFX DJ-UBS All Commodities 3 Month Forward Fund (COMF). Dit product biedt een efficiente manier om een strategische allocatie in de brede grondstoffenmarkt aan te houden, waarbij de beleggingen gespreid zijn over meer dan 20 grondstoffen.

 

Conclusie
Er wordt vaak beweerd dat grondstoffen tegenwoordig meer gecorreleerd zijn met de andere vermogenscategorien zoals aandelen en obligaties. Er is natuurlijk de afgelopen jaren sprake geweest van een uitzonderlijke situatie, waarbij de politiek en centrale banken een zeer sterke invloed hebben gehad op de rendementen van alle vermogenscategorien, waardoor de markten meer in lijn met elkaar bewegen. Nog steeds blijft de toegevoegd waarde van grondstoffen als vermogenscategorie in een gespreide portefeuille bestaan, zoals ook blijkt uit bovenstaande data.

Terug naar IEXProfs Promotie: ETF Securities


Advertorials vallen buiten verantwoording van de IEXProfs redactie.

Lees meer

    De impact van het coronavirus